Sökformulär

Mänskliga rättigheter

Besöksförbud för René González. Kuba protesterar Tomas Widén

Upphovsperson: Widén, Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Politiska fångar, Rättsskandaler, USA
Den 28 februari protesterade Kuba kraftfull mot ett uttalande från USA:s utrikesdepartement.
USA hade vägrat kubanska diplomater från Kubas intressekontor i Washington att träffa den ur fängelset frisläppte, men i Florida kvarhållne, medlemmen av De5, René González. Han, som tvingas stanna under övervakning i Florida ytterligare två år, har också fått avslag på ansökningar om tillstånd att resa utanför delstatens gränser.

Inversiones suecas en industrias extractivistas en América Latina

Upphovsperson: Latinamerikagrupperna (SAL)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Lucha sin fronteras
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Sjukdomar, Ursprungsfolk, Europa, Sverige, Mänskliga rättigheter, Vatten, Miljöföroreningar, Latinamerika, Guatemala
Representantes de la red de organizaciones
indígenas Waquib´Kej han visitado a Suecia en
diversas ocasiones para informar sobre la
situación de los pueblos indígenas en la provincia
de San Marcos, Guatemala, donde la mina Marlin
está funcionando y creando múltiples conflictos
sociales y causando daños a la salud y escasez de
agua.

Reinfeldt besöker Indonesien

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Indonesien, Investeringar, Handel, Mänskliga rättigheter, Miljö
Reinfeldt anlände till Indonesiens huvudstad på ön
Java på kvällen den 13:e och lämnade landet på förmid-
dagen den 15:e. Det är det första svenska statsminister-
besöket i Indonesien efter att länderna upprättade diplo-
matiska förbindelser 1952. Reinfeldt åtföljdes av en
delegation på 30 affärsmän, handelsminister Ewa Björ-
ling och Sveriges ambassadör i Jakarta, Ewa Polano.

Förnekar brott mot mänskliga rättigheter

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Våld och konflikter, Statlig repression, Indonesien, Politisk historia, Mänskliga rättigheter, Politiska fångar
Indonesien var också en militärdiktatur under många
år, men när det gäller hanteringen av brott mot mänsk-
liga rättigheter i det förgångna, kan man vid en jäm-
förelse med de länderna utan tvekan säga att Indonesien
ligger mycket efter, trots att Indonesien ofta i mass-
media betecknas som ett av de största demokratiska
länderna.

Nya utmaningar WHO:s representant på Kuba

Upphovsperson: Halmin, Märit
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Internationell solidaritet, Hälsa, Sjukvård, Mänskliga rättigheter, Kuba
Doktor José Luis Di Fabio har varit Världshälsoorganisationens representant i Havanna sen juli 2011 och berömmer Kubas enastående folkhälsosystem med hög läkartäthet och tillgängligheten till gratis sjukvård över hela landet. Han framhåller att Kubas sjukvård inte är affärsverksamhet och att de som utbildar sig till läkare inte gör det för att tjäna mycket pengar. Di Fabio framhåller också hur viktigt Kuba är för WHO:s arbete i hela Latinamerika och för utvecklingen av nya läkemedel. Men Kuba står inför en rad framtida utmaningar med åldrande befolkning och alltför låga löner för sjukvårdspersonalen.

Sidor