Sökformulär

Multinationella företag

Atlas Copco bidrar till fosfatstölden

Upphovsperson: Valtonen, Arto
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2013
Ämnesord: Västsahara, Naturresurser, Multinationella företag
Atlas Copco levererade år 2008 två
stycken 84 tons Pit Viper PV275 till
fosfatgruvan Bou Craa i ockuperade
Västsahara. De mobila borrarna
används för att göra spränghål, så
att fosfatmalmen kan sprängas
loss. Svenska AP-fondernas Etikråd
arbetar enträget med att få företaget
Incitec Pivot från Australien att sluta
köpa fosfat från Västsahara. Samma
fosfat som sprängts loss med hjälp av
Atlas Copcos borrutrustning

De multinationella företagen agerar respektlöst

Upphovsperson: Wigbrand, Hugo
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Politisk organisering, Multinationella företag, Jordlöshet, Brasilien
I Brasilien pågår en ständig jakt på odlingsbar mark. Stora företag, stater, pensionsfonder
och andra aktörer köper upp stora markområden medan småbrukare och ursprungsfolk i stor
utsträckning berövas sin mark. Möt Ednalva Moreira Gomes, aktivist i MST, de jordlösa småbrukarnas
rörelse, som kämpar för alternativa jordbruksmetoder.

Vatten - en lönsam bisniss

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Vatten, Multinationella företag, Naturresurser, Privatiseringar, Sjukdomar, Sydafrika
När kolera bröt ut längs Sydafrikas kust i augusti 2000 trodde man först att det var ännu ett av de sporadiska utbrott som då och då drabbar östkusten.
Men när det blev till en långvarig epidemi insåg man att något var annorlunda denna gång.
Två år tidigare hade kommunerna i området privatiserat vattenverken vilket lett till att invånarna skulle börja betala fullt pris för sitt dricksvatten. Men många fattiga hade inte råd att betala avgifterna och stängdes därför av från nätet.

Strid om aidsstatistiken

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Multinationella företag, Hälsa, Sjukdomar, Hiv/Aids, Internationellt bistånd, Vetenskap och forskning, Sydafrika
Lögn, förbannad lögn och statistik är ett ordspråk som kan appliceras på den sydafrikanska aidsepidemin.
Det menar i alla fall författaren och journalisten Rian Malan, som efter tre års forskande dragit slutsatsen att aidskrisens omfång manipuleras av läkemedelsindustrin. Hans åsikter möter hårt motstånd. Kritiken mot hans utspel har inte låtit sig vänta. Aidsaktivisterna i Treatment Action Campaign, TAC, har lyft fram brister i resonemanget, men trots det kvarstår en viktig, obesvarad fråga.

Sidor