Sökformulär

Naturreligioner

Adivasis landrättigheter hotas: Indiens ursprungsfolk står med ryggen mot väggen

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Minoritetskulturer, Ursprungsfolk, Naturreligioner, Indien
[Gonder; Pahari: Indien] Över 80 miljoner människor i dagens Indien tillhör de 460 folk och samhällen som har beteckningen adivasi. De anses av en del forskare vara ättlingar till Indiens tidigaste befolkning, som började trängas undan av krigiska herdenomader mer än tvåtusen år före vår tideräknings början. Vissa adivasis kom senare att ingå ibland de så kallade oberörbara kasterna, daliterna.
Andra drog sig undan i svårtillgängliga bergs- och skogsområden.

Yeziderna: Mellanösterns bortglömda folk

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Minoritetskulturer, Naturreligioner, Islam, Mellanöstern, Kulturell identitet och gemenskap
Wisam Khudaida kom till Sverige 1982 som den förste yeziden i landet.
”En del kallar yeziderna kurder för att vi talar kurdiska, men om språk ska avgöra sådant, så vore halva Afrika fransmän. Min yezidiska identitet
är min viktigaste fråga, annars är jag bara en invandrare, ett personnummer”,
säger Wisam Khudaida när vi träffar honom på ett möte i Stockholm.

”Natten tillhör den heliga peyote”: till minnet av Åke Hultkrantz

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Naturreligioner, Ursprungsfolk, Nordamerika, USA, Vetenskap och forskning
Åke Hultkrantz, professor emeritus i religionshistoria vid Stockholms universitet avled i början av oktober i år, 86 år gammal.
Förutom en närmast osannolik produktion när det gäller vetenskapliga texter i både svenska och internationella forskningssammanhang var Åke Hultkrantz också en skicklig författare, föreläsare och berättare.

”Födda ur ett bamburör”: puyumafolket på Taiwan i ständig förändring

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Erixon, Karin (ill.) | Cauquelin, Josiane (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Taiwan, Naturreligioner, Ursprungsfolk, Vetenskap och forskning
Ett folk tvingas övergå från ett rörligt liv som jägare och enkla jordbrukare – till bofasta risodlare. Vad händer med deras myter, legender och ritualer? Vad händer med deras andliga liv? Efter att i perioder under många
år ha vistats hos puyumafolket på Taiwan har den franska forskaren Josiane Cauquelin fått fram några av svaren.

Omdiskuterad metod ledde Biggs till grottmålningar

Upphovsperson: Adolfsson, Mari Dahl
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Kulturarvet, Naturreligioner, Bildkonst och film, Sydafrika, Religiösa högtider och riter
"Det är varmt, snustorrt och dammigt. Svetten lackar. Den korta kilometern vi går känns mycket längre. Så plötsligt stannar vår guide Victor Biggs och pekar in mot en grotta. Där får jag för första gången se en grottmålning i verkligheten. Ljust, ljust gul står den ut mot bergsväggen. Med hjälp av några metallpinnar som känner av energi, har Victor Biggs just i det här området funnit mängder av grottmålningar."

Religion, politik och jordbävningar: var det Milton Friedman som räddade chilenarna undan jordbävningens värsta fasor?

Upphovspersoner: Sulehria, Farooq | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Naturreligioner, Politisk historia, Haiti, Liberalism, Chile, Naturkatastrofer, USA, Nyandlighet
Att det var den nyliberala ideologin, signerad Milton Friedman, som räddade chilenarna från Haitis öde, har framförts som förklaring till de stora skillnaderna i antalet döda.. Att det var haitiernas förbund med djävulen som var orsaken har också framförts på fullt allvar.
Idén att skylla naturkatastrofer på människors syndiga liv är inte ny, men inte heller har den försvunnit ur tänkandet, skriver här Farooq Sulehria och ger exempel från USA, England och Pakistan.

Sidor