Sökformulär

Rättstillämpning och rättssäkerhet

Tänk om, tänk rätt!

Upphovsperson: Vestin, Sanna
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Politik, Minoritetskulturer, Europarätt, Rättstillämpning och rättssäkerhet
En grupp som tycks kunna straffas efter behag är romer. Det finns otaliga exempel på hur romer hindrats från att få arbete, hyra bostäder och handla i affärer. I somras avslöjade Dagens Eko att polisen har börjat utvisa romer tillbaka till andra EU-länder, med motivering att de ägnar sig åt tiggeri. Men dessa romer är inte "illegala", de är EU-medborgare.

Polisen skjuter och vi försvarar oss

Upphovsperson: Valenzuela, Rubio
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Ockupationer, Sociala och politiska aktivister, Ursprungsfolk, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Chile
I Chile gör antiterroristlagar det nästan omöjligt för landets ursprungsfolk att kämpa för rätten till mark. Lagarna tillåter anonyma vittnen och extremt långa fängelsestraff. Mijael Carbone, som tillhör mapuchefolket, är en av dem som ändå strider om marken.

Kamp om vatten ledde till fängelse

Upphovsperson: Carranza, Natalie
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Demonstrationer, Politisk organisering, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Ecuador
För lokalbefolkningen i Kimsakocha, Ecuador, betyder de närliggande vattenkällorna livet. Att försvara källorna när de hotas av gruvutvinning har därför varit självklart. Men kampen har ett pris. Carlos Perez Guartambel, frontfigur i striden om vattnet, fängslades
nyligen till en följd av demonstrationerna för bevarandet
av vattnet.

Lagar stoppar sociala protester i Ecuador

Upphovsperson: Eriksson Valentim, Kristin
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Sociala rörelser, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Ecuador
I flera latinamerikanska länder sker en oroande utveckling där lagar införs som syftar till att kriminalisera sociala protester. Ecuador är inget undantag. 2010 infördes en skärpt lagstiftning
för brott som innebär avstängning eller störning av trafiken. I praktiken innebär det i många fall skärpt straff för försvaret av mänskliga rättigheter.

Brott och straff för att kväva protester

Upphovsperson: Contreras, Francisco
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Demonstrationer, Kampformer, Statlig repression, Sociala rörelser, Politisk organisering, Sociala och politiska aktivister, Manifestationer, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Latinamerika
Ledare.
Människor som fredligt protesterar
mot orättvisor bemöts allt oftare med våld. I Latinamerika så väl som i Europa. I Spanien och Grekland attackeras fredliga demonstrationer av militär och polis. Men förtrycket slutar inte där. I syfte att få slut på protester och avskräcka engagerade medborgare från att protestera använder sig makten av juridik. Protesten stämplas som ett brott. Brott och straff har blivit vardag för ledare och engagerade medborgare som protesterar.

Livstids fängelse för protestlägret

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2013
Ämnesord: Marocko, Västsahara, Fängelser, fångar och kriminalvård, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Politiska fångar
En marockansk militärdomstol dömde
den 17 februari 25 västsaharier till
mycket långa fängelsestraff. Nio av
dem fick livstid, fjorton fick mellan
20 och 30 års fängelse och två personer
dömdes till två års fängelse, som
de redan avtjänat i väntan på rättegången.

Sidor