Sökformulär

Rättstillämpning och rättssäkerhet

Rättegångarna i Jakarta

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2004
Ämnesord: Ockupationer, Indonesien, Östtimor, Mänskliga rättigheter, Rättstillämpning och rättssäkerhet
Med anledning av rättegångarna i Jakarta som hölls
2002-2003 mot de ansvariga för våldsvågen i Östtimor
1999 gav Watch Indonesia! i samarbete med ett antal
tyska kristna organisationer i uppdrag åt advokaten
Bernd Häusler att bedöma dem juridiskt. Arbetet
resulterade i en rapport, som i mars i år hade översatts
till engelska: Justice for the Victims. A Legal Opinion
on the Indonesian human rights trials concerning the
crimes committed in East Timor in 1999.

Maternus Bere: varför sådan uppståndelse?

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Östtimor, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Indonesien, Våld och konflikter
Sedan slutet av augusti har den östtimoresiska regeringens hantering av den indonesiske medborgaren Maternus Bere orsakat upprörda känslor inte bara i Östtimor och Indonesien utan också internationellt.
Så även här i Sverige bland oss aktiva i Öst-
timorkommittén. Det framgår bland annat av att fallet omnämns i flera av artiklarna i detta nummer av Merdeka & Östtimor-
Information.

Rättegången mot president Ramos-Hortas angripare

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Rättstillämpning och rättssäkerhet, Östtimor, Våld och konflikter
Vi hade förväntat oss att rättegången mot de 27 män och den kvinna, som är åtalade för
överfallen på president José Ramos-Horta och premiärminister Xanana Gosmão den 11 februari 2008, skulle vara högintressant för media och att vi skulle få utförliga redovis-
ningar för förhandlingarna. Så är dock inte fallet. Som vi skrev i nummer 41 av Merdeka
& ÖsttimorInformation, så beslöt domstolen i Dili den 11 augusti att skjuta upp rätte-
gången till september i år.

I september återupptogs förhandlingarna i Dilis distriktsdomstol.

Sidor