Sökformulär

Rättstillämpning och rättssäkerhet

Fortsatt kritiskt läge

Upphovsperson: Farid Ikken, Massip
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Folkrätt, Politisk historia, Kriget mot terrorismen, Våld och konflikter, Somalia
Amina Said är mikrobiolog på Karolinska Institutet och talesman för Somaliska Freds- och utvecklingsföreningen.
Hon berättar om det kritiska läget idag och om de våldsamma förändringar som Somalia gått igenom: från självständigheten på 60-talet till inbördeskriget när etiopiska trupper invaderade landet för att stödja
övergångsregeringen – något de flesta somalier uppfattar som ockupation.

Nya åtal väntar syndikalister

Upphovspersoner: Lindquist, Kristina | Falk, Hans | Esmailian, Shora
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Fackliga rättigheter, Facklig kamp och organisering, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Juridiska institutioner, Arbetsrätt
Förra onsdagen (mitten av november 2008) fälldes de 26 strejkvakter som stått åtalade för händelser i samband med en facklig blockad utanför restaurang Izakaya Koi. Nu tyder allt på att LS-medlemmar som i början av juni i år blockerade transporten av varor till Ånedinlinjen kommer att åtalas och dömas, menar Jan Abrahamsson,
styrelseledamot i Storstockholms transportsyndikat.

Eurico Guterres fängslad

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Östtimor, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Indonesien, Våld och konflikter, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Mänskliga rättigheter
Den beryktade milisledaren Eurico Guterres dömdes i mars 2006 av Indonesiens högsta domstol till tio års fängelse för sin roll under våldsvågen i Östtimor 1999. Redan 2002 dömdes han till tio år, men domen gällande människorättsbrott överklagades.

Egendom är stöld

Upphovspersoner: Bohlin, Rebecka | Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Klassrelaterade frågor, Copyleft och upphovsrättskritik, Allmänningar, Upphovsrätt och patent, Ägande, Övervakning
En kniv kan användas till att skada eller rent av mörda – men det är gärningen, inte föremålet, som
är förbjudet. I den pågående rättegången mot The Pirate Bay står fyra män åtalade, men inte för att själva ha kopierat upphovsrättsskyddat material som tillgängliggjorts på ett otillåtet sätt, vilket sedan 2005 är brottsligt.
I stället hävdar åklagarsidan att männen bakom The Pirate Bay har gjort sig skyldiga till medhjälp till brott. The Pirate Bay är en plattform som gör fildelning, legal såväl som illegal, möjlig. De åtalas för att ha tillhandahållit ”kniven”. En fällande dom i högre instans förefaller därför skrämmande och osannolik.

”Världen har övergivit oss”: Nafaa Mohammed Salem om EU:s svek mot Västsahara

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ockupationer, Marocko, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Västsahara, Politiska institutioner, Kolonialism, Europa
I 33 år har Västsahara varit ockuperat av Marocko. Trots det knyter nu EU Marocko närmare sig och FN fullföljer inte sitt uppdrag om att avkolonisera Västsahara.
Samtidigt minskar matransonerna till flyktingarna i öknen och frustrationen
ökar.
"Vi är övergivna, bortglömda, icke-prioriterade av FN, EU och media. Vi har ställt upp på alla krav, visat tålamod och gett allt. Nu har vi kommit till den absoluta gränsen. Nu finns det inget mer att ge och inget mer att vänta. Vi har förstått budskapet. Västsaharierna kommer inte att få sitt självbestämmande och sin självständighet med hjälp av det internationella samfundet."

Fråga Kafka

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet
En gång åkte jag och min fru fast för att ha åkt tunnelbana utan biljett i Rom. Den stränge befälhavaren med välansade svarta mustacher krävde oss på bötesbeloppet.
"Jag sade att jag inte hade några pengar på mig,
tänkte att vad ska de göra, vi är ju turister och de lär knappast skicka en räkning. Men han visste bättre. Han signalerade att då håller vakterna kvar min fru här tills jag kommer tillbaka med pengar. Jag såg inget annat alternativ än att lomma iväg och låtsas ta ut pengar på en bankomat."

Rättsläget för afghanska asylsökande i Sverige

Upphovsperson: Muso, Thabo
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Afghanistan, Politiska institutioner, Invandrare och invandring, Flyktingar
Rent allmänt försämrades rättsläget för afghanska asylsökande på flera punkter under år 2008. Procentuellt får fler asylsökande avslag. Migrationsöverdomstolen har i en dom från i juli 2008 bedömt att ensamkommande unga afghanska män utan socialt nätverk i Kabul ändå kan bosätta sig där även om det innebär att de inte kan återvända till hemprovinsen på grund av osäkerhet.

Den stigmatiserade skulden

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rasism och främlingsfientlighet, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Hiv/Aids
Förutom en lågmält intensiv uppmaning till solidaritet med det som anses främmande har Sörberg ett tydligt realpolitiskt
ärende med sin bok "Det sjuka", där hon förutom att peka på rasismen i det svenska rättssystemet ifrågasätter smittskyddslagens informationsplikt i sig.

Säkerhet på dekis

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Arbetsliv, Arbetsrätt, Statlig repression, Kapitalism och vinstmaximering
Sist vi kollade var det fortfarande arbetsgivarna som leder och fördelar arbetet på svenska arbetsplatser. Vi hade gärna sett att den makten
övertogs av de anställda, men så är nu inte fallet.
Med makt följer ansvar. Enbart den som har makt att göra något åt en situation kan hållas ansvarig för den. Vad gäller till exempel arbetsmiljö
är det i första hand arbetsgivaren som är ansvarig,
eftersom det är arbetsgivaren som ytterst har makten
över arbetsmiljön. Det är nog bra att de anställda kan utse ett skyddsombud, men så länge skyddsombudets befogenheter är så begränsade kan det inte hållas ansvarigt för arbetsplatsolyckor.

Sidor