Sökformulär

Europarätt

En centerpartist röstade emot ratificeringen

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Deklarationer, fördrag och konventioner, Politiska institutioner, Europarätt, Juridiska institutioner, Europa
De riksdagsledamöter som i förra veckan röstade för att bordlägga ratificeringen av Lissabonfördraget,
och även de som avstod från att rösta, ville alla utifrån olika utgångspunkter ha klarlägganden om vad detta fördrag egentligen skulle innebära för Sverige.

Ingen fördragsamhet

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Klassrelaterade frågor, Europarätt, Europa
Social dumping är sedan ett år såväl möjlig som påbjuden i Europeiska unionen. Detta genom en rad antifackliga beslut i EG-domstolen. Den 11 december 2007 fattade den beslut i Vikingmålet.
Finska Viking Line ville utflagga fartyget Rosella till Estland, men finska Sjömansförbundet motsatte sig detta. Företaget hänvisade till EU-fördraget och hävdade att fackliga stridsåtgärder inte får inskränka den fria rörligheten. Facket hävdade att konflikträtten också är en grundäggande rättighet – men EGdomstolen prioriterade rörligheten högre. Stridsåtgärder riktade mot ett företags fria rörlighet och EU:s regler om icke-diskriminering blev otillåtna.
Bara en vecka senare – den 18 december – kom den ökända Lavaldomen som helt omtolkade EU:s utstationeringsdirektiv. Från att ha setts som ett stöd för likabehandlingsprincipen – att samma villkor gäller för alla anställda i ett land oavsett ursprung – visade sig direktivet nu bara omfatta en
”kärna” av villkor, som minimilöner.

EU-frågorna betyder mer

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Ekonomisk politik, Deklarationer, fördrag och konventioner, Europarätt, Socialpolitik, Europa, Grundlagar
Nu här Lissabonfördraget har ratificerats av riksdagen (2008)är det viktigare än någonsin att det blir en politisk diskussion om EU och EG-domstolen, annars hotas det svenska folkstyret och vår nationella suveränitet.
Så kan den diskussion sammanfattas som hölls i ABF-huset i Stockholm i slutet av november.
Carl Tham, före detta minister både i borgerliga och socialdemokratiska regeringar,
konstaterade i sin inledning att Sveriges ratificering av Lissabonfördraget föregåtts av ”största möjliga tystnad”.

EU anstiftar till hets

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Liberalism, Rasism och främlingsfientlighet, Facklig kamp och organisering, Politiska institutioner, Europarätt, Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Storbritannien
När Gordon Brown i sitt första tal som Storbritanniens premiärminister lyfte parollen ”brittiska jobb åt brittiska arbetare” menade han – säger han i alla fall nu – att brittiska arbetare skulle erbjudas de färdigheter som krävs för att framgångsrikt kunna konkurrera på den globala arbetsmarknaden.
Han hade nog inte tänkt sig att den största vilda strejk-vågen på 30 år skulle föras under (bland annat) den parollen.

Tänk om, tänk rätt!

Upphovsperson: Vestin, Sanna
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Politik, Minoritetskulturer, Europarätt, Rättstillämpning och rättssäkerhet
En grupp som tycks kunna straffas efter behag är romer. Det finns otaliga exempel på hur romer hindrats från att få arbete, hyra bostäder och handla i affärer. I somras avslöjade Dagens Eko att polisen har börjat utvisa romer tillbaka till andra EU-länder, med motivering att de ägnar sig åt tiggeri. Men dessa romer är inte "illegala", de är EU-medborgare.