Sökformulär

Tibet

60 år av kinesiskt vanstyre – en argumentation för kulturellt folkmord i Tibet

Upphovsperson: Månsson, Gustav
Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2012
Ämnesord: Tibet, Kultur, Kulturarv, Folkmord, Brott mot Mänskliga Rättigheter
I International Campaign for Tibets (ICT) djupgående rapport 60 Years of Chinese Misrule – Arguing Cultural Genocide in Tibet argumenterar den internationella lobbygruppen övertygande för att vad som kan kallas ett kulturellt folkmord har begåtts och fortsätter att begås i Tibet. Vad värre är, ICT finner tecken på att ett konventionellt folkmord återigen kan komma att begås på världens tak i en inte alltför avlägsen framtid.

Hälsa i exil

Upphovsperson: Jansson, Lisa
Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2012
Ämnesord: Tibet, Tibetaner, Hälsa, Hälso- och sjukvård i samhället
Samtidigt som tibetanska flyktingar i Indien får det bättre ekonomiskt så kommer också fler allvarliga välfärdssjukdomar. Det blir dyrare med vård och många har inte råd. Nu har den nya exilregeringen i uppdrag att införa en hälsoförsäkring, som ska täcka också mer avancerad vård. Men det är svårt att få alla att försäkra sig – varför betala nu för något man kanske behöver i framtiden?

Krismöte i Dharamsala – omvärlden måste ingripa nu

Upphovsperson: Jansson, Lisa
Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2012
Ämnesord: Tibet, Protester, Internationell solidaritet
95 män, kvinnor och ungdomar har tänt eld på sig själva i Tibet, av ren desperation för att förtrycket ökar och för att omvärlden ska reagera. Den tibetanska exilregeringen behöver hjälp från de internationella Tibetorganisationerna att mobilisera politiker världen över för att kräva en dialog med Kina. Och det är bråttom
Mer än 200 delegater från supportgrupper i 43 länder samlades i Dharamsala 16–18 november 2012. Dalai Lama och premiärminister Lobsang Sangay hade kallat till extra möte på grund av den kritiska situationen i Tibet. Svenska Tibetkommittén var där.

Köttindustrin i de gråtande jakarnas land

Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2012
Ämnesord: Tibet, Buddhism, Livsåskådningsfrågor, Djurrätt
Bakom de senaste årens underrapporterade incidenter av nedbrända slakthus och petitioner inlämnade av upprörda tibetaner döljer sig religiöst och traditionellt grundade invändningar mot en framväxande köttindustri. Men protesterna är också en naturlig biprodukt av det pågående projektet att tvinga tibetanska nomader att bli bofasta. Även de ekonomiska orättvisorna mellan infödda tibetaner och inflyttade kineser ökar spänningarna.

Kalachakramandalan – en karta över ett exoteriskt och esoteriskt universum

Upphovsperson: Körling, Mia
Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2012
Ämnesord: Tibet, Buddhism
Inom den tibetanska buddhismen förekommer en lång tradition av att framställa sandmandalor. En mandala består av pulvriserad marmor, ädelstenar, örter och kryddor med vilket munkarna skapar ett fantastiskt och komplicerat verk. När mandalan har tjänat sitt syfte, till exempel under en bön, så sopas den ihop och läggs i en urna. Detta är en tydlig visuell form av en av buddhismens främsta grundstenar – förgänglighet.

Att inte leka med elden

Upphovsperson: Tsundue, Tenzin
Medarbetare: Månsson, Gustav (översättning)
Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2011
Ämnesord: Tibet, Protester
Den tibetanske buddhistmunken Phuntsok var känd bland sina vänner som en blyg novis. Ända tills en eftermiddag då han dränkt i fotogen gick ut mitt i gatan och satte eld på sig själv. Polis sprang fram till Phuntsok, slog honom till marken med järnrör och släckte elden. Men då hade 20-åringen redan slukats av lågorna.

Sidor