Sökformulär

Västsahara

Artiststöd och debatt vid container

Upphovspersoner: Strömdahl, Jan | Andersson, Tommy (foto)
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Partier, Marocko, Folkrätt, Västsahara, Internationell solidaritet, Musik, Politiker
Riksdagsledamöter från både allians
och opposition lovade krafttag för
Västsahara i en debatt på Emmaus
Stockholms bakgård i Västberga i
samband med att klädcontainer 1036
packades färdig för att sändas till fl yktinglägren.
Det var stor uppslutning
och TV-bevakning.

De riskerar dödsstraff

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Ockupationer, Marocko, Västsahara, Sociala och politiska aktivister, Statlig repression, Politiska fångar
Den 11 oktober skulle den västsahariske
människorättsaktivisten Brahim
Dahane ha talat på Palmedagarna i
Stockholm. Han kom inte. Tre dagar
tidigare greps han och sex andra
västsaharier nämligen av marockansk
säkerhetstjänst på Casablancas
fl ygplats. De hade just återvänt från en
resa till de västsahariska fl yktinglägren
i Algeriet.

Palmedagar utan Brahim Dahane

Upphovsperson: *, *
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Partier, Marocko, Politiska institutioner, Folkrätt, Europa, Ockupationer, Västsahara
"Marockanska regimen är en ockupationsmakt"
skriver Jens Orback.
"Nu stoppar de Brahim Dahane från
att komma till Sverige precis som den
iranska regimen förra året stoppade
Parvin Ardalan från att komma och
ta emot Palmepriset. Så agerar bara
stater som är rädda för människors
längtan efter frihet."

Hög tid att erkänna Västsahara!

Upphovspersoner: Osman Sherifay, Mariam | Linde, Hans | Ceballos, Bodil
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ockupationer, Marocko, Folkrätt, Västsahara, Politiska institutioner, Politisk historia
”Sverige måste erkänna Västsahara.
Plundringen av Västsaharas naturresurser
måste upphöra och fiskeavtalet
mellan Marocko och EU avbrytas.
FN-mandatet måste utvidgas till att
innehålla övervakning av de mänskliga
rättigheterna i det ockuperade
Västsahara. Sveriges humanitära stöd
till fl yktingarna måste öka”, skriver Mariam
Osman Sherifay (s), Hans Linde
(v) och Bodil Ceballos (mp).

EU-fisket gynnar Spanien och Marocko

Upphovsperson: Thunberg, Lena (övers.)
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Marocko, Ockupationer, Politiska institutioner, Västsahara, Naturresurser, Europa
EU-parlamentariker: "Jag har suttit med EU-parlamentets lagliga expertis inför lyckta dörrar
och fått ta del av en ännu så länge hemlig så kallad ”legal opinion”
om EU:s fiskeriavtal med Marocko. Frågan som vi i utvecklingsutskottet
ställt var huruvida detta avtal, som också omfattar
fiske på ockuperat västsahariskt vatten, kan betraktas som lagligt
enligt internationell rätt."

Gripna ungdomar: hjälp oss, vi står inte ut längre

Upphovsperson: Thunberg, Lena (övers.)
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Marocko, Ockupationer, Västsahara, Sociala och politiska aktivister, Statlig repression, Politiska grymheter
Naguia, 19 år, är en av de sex västsahariska
ungdomar som hindrades
från att flyga från Agadirs flygplats den
5 augusti för att delta i ett internationellt
ungdomsseminarium
Talk Together i Oxford i England.
Två veckor senare greps hon.
Här är hennes vittnesmål.

Fiska inte i Västsaharas vatten!

Upphovsperson: *, *
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Ockupationer, Marocko, Västsahara, Naturresurser, Politiska institutioner, Europa
Organisationer kan skriva under
en text på Fish Elsewheres
hemsida www.fishelsewhere.eu, som börjar så här:
”Inget land i världen har erkänt Marockos
annektering av Västsahara. Ändå betalar EU
varje år miljoner euro till Marockos regering
för att fi skebåtar från EU-länder ska få
fiska i Västsaharas vatten."

Sidor