Sökformulär

Västsahara

”Sveriges roll är viktig”

Upphovsperson: Valtonen, Arto
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Marocko, Politiska institutioner, Europa, Nationella befrielsekamper, Västsahara, USA, Konfliktlösning
"För att få igång fredsprocessen krävs att flera länder engagerar sig i Västsaharakonflikten. Sverige och USA:s president Obama kan bli två
viktiga aktörer i denna process" säger Salek Baba Hacena, samarbetsminister i den västsahariska regeringen, som besökte Sverige dagarna efter EUparlamentsvalet i juni.

Obama har nya idéer

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Marocko, Ockupationer, Västsahara, USA, Politiker, Politiska taktiker och strategier
Diplomatiska källor inom Vita Huset säger till tidningen World Tribune den 9 juli att USA:s president Barack Obama har övergett Marockos förslag till en lösning, begränsad autonomi för Västsahara. Denna plan stöddes av Bushadministrationen. USA:s nuvarande president öppnar i stället för ett självständigt Västsahara.

När böckerna kom hem

Upphovsperson: Zak, Monica
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Marocko, Ockupationer, Västsahara, Litteratur, Flyktingar
1993 hörde Monica Zak historien om pojken som växte upp med strutsar. I höstas kunde hon återvända till det västsahariska flyktinglägret med berättelsen översatt till arabiska och överlämna exemplar av boken till bland annat pojkens son! Barnen behöver tillgång till ännu fler böcker och det arbetar Monica för.

EU-parlamentariker: erkänn Västsahara!

Upphovsperson: *, *
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Marocko, Politiska institutioner, Europa, Handelsavtal, Handel, Ockupationer, Västsahara, Mänskliga rättigheter
Västsahariernas mänskliga rättigheter ska respekteras och fiskeavtalet mellan EU och Marocko ska skrotas.
Det menar en majoritet av partiernas toppkandidater till europaparlamentsvalet i juni. Dessutom fi nns ett överraskande starkt stöd för erkännande av den västsahariska staten SADR.
Moderaternas samtliga kandidater valde dock att inte svara på frågan.

Det går att få ett slut på ockupationen - om man vill

Upphovsperson: Holm, Jens
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Handel, Handelsavtal, Ockupationer, Marocko, Västsahara, Politiska institutioner, Europa
Marockos främsta handelspartner heter inte USA. Inte heller Kina eller något land i Nordafrika. Det är EU.
Närmare 60 procent av Marockos utlandshandel går till EU-länder. År 2007 omfattade handeln i varor mellan Marocko och EU-länderna drygt 20 miljarder euro. Sedan 1995 har handeln ökat med hela 80 procent. Marocko handlar för ungefär dubbelt så mycket av EU-länderna som man exporterar för. Marocko
är alltså extremt beroende av goda relationer till den Europeiska Unionen. Omvänt kan man säga att detta ger EU och Sverige goda möjligheter till att sätta press på Marocko. Om man vill.

Sidor