Sökformulär

Sri Lanka: Lång väg till fred

Upphovsperson: Farid Ikken, Massip
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
Nummer: 2009:02-03
År: 2009
ISSN: ISSN 0282-258
Språk: sv
Relation: http://www.f4world.org/tidning.asp
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Politisk historia, Sri Lanka, Krig, Konfliktlösning, Flyktingar
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: fv090203ga_lang_vag.pdf (2.60 MB)
Söder om Indien ligger Sri
Lanka, eller Ceylon som
landet hette tidigare, med
cirka 20 miljoner invånare.
Landet har varit en brittisk
koloni från 1800-talet fram
till 1948 då landet fick sin
självständighet. 74 procent
av befolkningen är singaleser
vars majoritet är buddhister
och cirka 18 procent är tamiler
vilka främst är hinduer.