Sökformulär

Fördelning av mark en kvinnofråga

Upphovspersoner: Lok, Anna | Boa, Arlene (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2012:1
År: 2012
Sidnummer: 7-7
Språk: sv
Relation: http://latinamerikagrupperna.se/roster-fran-latinamerika
Ämnesord: Jordbruk, Jordreformer, Naturresurser, Genus och jämställdhet, Latinamerika, Nicaragua
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl1_2012_1_s7.pdf (578.43 KB)
i Nicaragua bidrar kvinnors insatser till över 43 procent av BnP, och en stor del står kvinnorna som brukar jorden för. Men trots den viktiga roll kvinnor spelar inom jordbruket hamnar deras rättigheter ofta i skymundan när man talar om jordreformer, land-grabbing och industriellt jordbruk.