Sökformulär

Rio minus tjugo

Upphovspersoner: Moberger, Kim | Vía Campesina, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2012:3
År: 2012
Sidnummer: 8-8
Språk: sv
Relation: http://latinamerikagrupperna.se/roster-fran-latinamerika
Ämnesord: Miljörörelser, Naturresurser, Konsumtion, Multinationella företag, Hållbar utveckling, Europa, Sverige, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Brasilien
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl3_2012_3_s8.pdf (789.30 KB)
Konferensen med namnet Earth Summit 1992 gick till historien.
Uppföljaren, Rio+20, lär dock snabbt förpassas till glömskans
korridorer. Nätverket GlobalRättvisa.Nu deltar i kritiken mot förslaget om grön ekonomi som fördes fram under konferensen och kräver omställning i Sverige.