Sökformulär

Biologisk mångfald

Orlando Nuñez: "Vi måste ta tillbaka makten från förrädarna"

Upphovsperson: Enghardt, Ingvar
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Småföretagare, 0, Nicaragua, Informell sektor, Biologisk mångfald, Kooperativ, Jordbruk
För två år sedan samlade Orlando Nuñez ett antal centralamerikanska ekonomer och bondeledare till ett symposium kallat Foro de Managua, dels för att följa upp de motdrag man gjort under tidigare möten och för att analysera fiendens strategier och möjliga försvarsåtgärder mot dessa. Huvudteserna har Nuñez samlat i en liten, svart, bok på 80 sidor. Titeln är Soberanía Alimentaria y Economia Popular, Självständighet beträffande livsmedel och folklig ekonomi.

Ursprungsfolken vill värna om kulturen - för miljöns skull

Upphovsperson: Moberger, Kim
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Ekonomi, Naturresurser, Sociala frågor, Kultur, Ursprungsfolk, Biologisk mångfald, Jord, Latinamerika
Arbetet inför klimatkonferensen i rio de janeiro på-
går för fullt och runtom i världen diskuterar olika
grupper FN:s förslag om grön ekonomi. ett förslag som representanter för ursprungsfolken i den
andinska regionen fördömer, då de menar att det
gör moder jord till handelsvara.
CAOI, nätverket för ursprungsfolk i den andinska regionen, deltar med observatörsstatus på konferensen i Rio de Janeiro i juni. De är kritiska till
förslaget om så kallad grön ekonomi.

På gudomlig jakt efter skogens guld

Upphovspersoner: Lenninger, Paula | Ukale, Najite | Leo, Robert (foto) | Lenninger, Paula (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Indien, Lokal ekonomi och försörjning, Ursprungsfolk, Biologisk mångfald
Det honungssamlande kurumba-folket är ett av 22
stamfolk – adivasis – som
befolkar Nilgiri-bergen.
De har sedan urminnes tider levt i
symbios med skogen. Det finns inte
en växt i de artrika omgivningarna
som människorna här inte är bekanta
med, men det är honungsbina som
byggt sina bon allra djupast i kurumba-folkets hjärtan