Sökformulär

Belenklostrets äldrecentrum

Upphovspersoner: Broms, Helene | Åhman, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2014:02
År: 2014
Sidnummer: 4-4
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Befolkningsfrågor, Bostäder och boende, Övrig hälsa, Kuba
Fil: belen_aldre_kuba_2.14s4.pdf (122.63 KB)
Fil: belen_aldre_kuba_2.14s4_0.pdf (122.63 KB)
Det blev skola redan på 1800-talet och rustades sedan upp till förskola och dagcentrum för äldre i slutet av 1900-talet. Levnadsåldern på Kuba är längst i Latinamerika (se Äldreomsorg på tapeten).
De allra flesta äldre bor hemma, ofta tillsammans med ett barn med familj. Det finns också ålderdomshem och i Gamla Havanna också särskilda äldrebostäder. Drygt 500 äldre i grannskapet är inskrivna på dagcentret och kan delta i morgongymnastik, studiecirklar av olika slag, en filial till Senioruniversitetet, diskussioner om aktuella frågor, söndagsmässa för de troende, musik, dans och andra kulturinslag.