Sökformulär

Kvinnor på landsbygden

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2008:02
År: 2008
Sidnummer: 16
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Kuba, Lokal ekonomi och försörjning, Genus och jämställdhet, Jordbruk
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: landsbygdskvinnor_kuba_2.08.pdf (110.63 KB)
Nyhetsbyrån IPS publicerade 11 januari en artikel av Dalia Acosto om ett utvecklingsprojekt som inleddes för åtta år sedan för att främja livsmedelsproduktionen bland småbönder. En tvärvetenskaplig grupp från jordbruksinstitutet INCA leder projektet, som kallas PIAL – Programmet för lokala förbättringar i jordbruket. ”När vi började använda PIALs utsäde fann vi att det skapade helt nya möjligheter”, berättar Valido. Försöken ledde fram till ett projekt för lokal produktion av djurfoder genom odling av olika sorters bönor, majs och hirs.