Sökformulär

Dränkta rättigheter, flytande ansvar : En rapport om övergrepp runt bygget av Colombias största vattenkraftverk och de svenska aktörernas ansvar

Upphovsperson: Wåhlin, Malena
Utgivare: Swedwatch | Latinamerikagrupperna | Svenska Kyrkan | Diakonia
År: 2014
Sidnummer: 74 s.
Språk: sv
Relation: http://www.swedwatch.org/sv
Relation: http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/bristande-ansvar-i-konfliktens-colombia
Relation: http://www.swedwatch.org/sites/default/files/swedwatch_-_drankta_rattigheter_flytande_ansvar.pdf
Ämnesord: Colombia, Multinationella företag, Våld och konflikter, Infrastruktur, Naturresurser
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige (endast text)
Fil: swedwatch_70_drankta_rattigheter.pdf (1.10 MB)
Swedwatch har i rapporten ”Dränkta rättigheter, flytande ansvar” granskat bygget av Colombias största vattenkraftverk, Hídroituango. Vattenkraftprojektet har lett till omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter kopplade till säkerhetsarrangemanget runt bygget, brister i kompensation till drabbade och hot mot människorättsförsvarare. Atlas Copco och Scania levererar utrustning och servicepersonal till det konsortium som bygger kraftverket på uppdrag av ett statligt colombianskt bolag. Liksom de flesta företag saknar Scania och Atlas Copco tillräckliga system för att hantera människorättsrisker som företagen sammankopplas med genom sina kunder.
I samband med rapporten har Atlas Copco och Scania tagit flera steg för att utveckla sina metoder för att utvärdera kundrelaterade risker, som andra företag kan lära av.