Sökformulär

Halverad fattigdom år 2015?: SAK positionerar sig i FN:s åtta milleniemål

Upphovsperson: Josefsson, Håkan
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
Nummer: 2005:04
År: 2005
ISSN: 0280-7041
Språk: sv
Relation: http://www.sak.se/arkiv/afghannytt/index.html
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Fattigdom
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: halverad_05_04.pdf (1.97 MB)
År 2000 samlades världens ledare till det så kallade millenietoppmötet.
Här formulerades milleniedeklarationen innehållandes åtta mål som syftar till att halvera världens fattigdom till år 2015. Målen berör basala utvecklingsinsatser för att förändra världen. Problemområdena är i sig inga direkta nyheter men som en samlad strategi för att förbättra livsvillkoren för stora befolkningsgrupper finns ett nytänkande.
Svenska Afghanistankommittén har haft verksamhet i Afghanistan i ett par decennier. Programmen har utvecklats med tiden genom de behov som identifierats på den afghanska landsbygden.
Nedan görs en övergripande beskrivning av hur Svenska Afghanistankommittén arbetar för att uppnå dessa globala mål genom våra insatser i Afghanistan.