Sökformulär

Östtimorkommittén

Chega! - Nog!

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Östtimor, Ockupationer, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Imperialism
Chega! Nog på portugisiska, så heter CAVR:s slutrapport över brotten mot de mänskliga rättigheterna under Indonesiens ockupation av Östtimor. International Center for Transitional Justice (ICTJ) var de första som publicerade rapporten, vilket de gjorde på sin webbplats den 30 januari 2006. Rapporten finns på flera språk, bland andra engelska, och är tillgänglig på internet, se http://www.etan.org/news/2006/cavr.htm.

Östtimorkommitténs medlemsmöte

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Föreningsliv, Demokrati, Facklig kamp och organisering, Östtimor, Politiska institutioner
Östtimorkommittén anordnade den 7 december på 30-årsdagen av Indonesiens invasion ett öppet medlemsmöte.
Talare var Thomas Johansson från Lärarförbundets Stockholmskrets och riksdagsledamot Lotta Hedström (mp).

Acehs återuppbyggnad ej problemfri

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Ekonomisk utveckling och tillväxt
Återuppbyggnaden av Aceh efter tsunamin i december 2004 betraktas som en succé. En förklaring är att hjälpinsatsen efteråt är den största någonsin efter en naturkatastrof.
Av de 4.9 miljarder dollar som erhållits för hjälp till återuppbyggnaden har 90% spenderats eller fördelats. Det finns förvånansvärt få uppgifter om korruption.

Sidor