Sökformulär

Östtimorkommittén

Det tunga arvet

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Politik, Nationella befrielsekamper, Indonesien, Våld och konflikter, Ekonomi
Indonesiens nya regering måste ta landet ur dess svåra situation. Föregående regeringar har lämnat ett tungt arv av misskötsel, fattigdom, arbetslöshet, korruption, brott mot de mänskliga rättigheterna och terror i Aceh och Västpapua.

Västpapua: från vit fläck på kartan till guldgruva

Upphovsperson: Görfelt, Gustaf
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Ockupationer, Nationella befrielsekamper, Folkrätt, Indonesien, Naturresurser, Kolonialism, Mänskliga rättigheter, Västpapua
Västra delen av Nya Guinea har varit ett av världens mest isolerade områden och undgick länge utländskt inflytande. Sedan 1960-talet bedriver dock Indonesien en mycket brutal kolonialiseringspolitik i Västpapua,
samtidigt som naturresurserna exploateras. I den historiska bakgrunden finns ett smutsigt spel av både USA och FN.

Laila Freivalds tiger om FN:s roll i Västpapua

Upphovsperson: Petersson, Thomas
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Indonesien, Politiska institutioner, Politisk historia, Våld och konflikter, Imperialism, Västpapua
Under 2005 kommer Dag Hammarskjölds födelse att högtidlighetshållas. Hyllningarn kommer att avlösa varandra, med vad har det internationella samfundet dragit för lärdomar av 1900-talets folkmord och grymheter? Är FN rätt forum för att skapa fred och rättvisa?

Sidor