Sökformulär

Östtimorkommittén

Västpapuas nationaldag

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Västpapua
Första december betraktas av folket i Västpapua som deras nationaldag. Det är den dagen då de för 46 år sedan utropade Västpapua som en från Nederländerna självständig stat.
Den nya staten blev inte långvarig. 1963 träffades i New York överenskommelsen angående Västpapua mellan Nederländerna och Indonesien.

Ny skrift från Sida om Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Östtimor, Politiska institutioner, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Jordbruk
Artikeln behandlar skriften A Year of Turmoil:
Timor-Leste 2006-2007 som ingår i serien Country Economic Reports från Sida.
Författare är Mats Lundahl, professor i utvecklingsekonomi vid Handelshögskolan, och Fredrik Sjöholm,
verksam vid Institutet för Näringslivsforskning.

Sidor