Sökformulär

Östtimorkommittén

Brev till Australiens ambassadör

Upphovspersoner: Jonsson, Gabriel | Svensén, Ann | Åberg, Maja | Östtimorkommittén | RFSU | Amnesty International, svenska sektionen
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Australien, Östtimor, Reproduktiv hälsa, Mänskliga rättigheter
Östtimorkommittén har tillsammans med RFSU och Amnesty International skrivit ett brev till Australiens ambassadör med en begäran att Australien ska ompröva sin vägran att ge bidrag till organisation som ger hjälp till Östtimor om de informerar om abort och vissa sorter av preventivmedel.

GAM upplöst

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Fredsengagemang, Nationella befrielsekamper, Indonesien, Väpnade motståndskamper
Fredsprocessen i Aceh har sedan ett fredsavtal undertecknades i Helsingfors den 15 augusti (2006)gått bättre
än väntat (jfr. Merdeka nr. 26-27). I slutet av december lämnade GAM in sina sista vapen. Den 27 december upplöstes GAM vid i en ceremoni i Banda Aceh under vilken GAM-talesmannen Bakhtiar Abdullah skakade hand med Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono (se DN 28/12). Två dagar senare hade de sista icke-lokala indonesiska soldaterna och poliserna dragits tillbaka från Aceh.

Basinformation om Västpapua

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Infrastruktur, Befolkningsfrågor, Sjukvård, Växter, Språk, Utbildning och skola, Djur, Västpapua
Västpapua ligger mellan breddgrad 2 i norr och 9 i söder. Längdgraderna är 130 i väster och 141 i öster.
Ytan är 421.981 km2 (Sverige 449.960 km2). I de centrala delarna ligger höglandet med bergskedjan Maoke (indonesiskt namn: Jaya Wijaya) som sträcker sig 2.500 km från öst till väst. Några bergstoppar är mellan 4.000 och 5.000 m höga och täcks av snö. Man uppskattar att det finns ungefär 250 olika ursprungsfolk..
Sedan Indonesien övertog administrationen har ett stort antal transmigranter (immigranter) flyttat in från bland annat de överbefolkade öarna Java, Madura och Bali.
Majoriteten av befolkningen är bönder.

Fredshopp i Aceh

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Politiker, Konfliktlösning
Det av Finlands förre president Martti Ahtisaari ledda Crisis Management Initiative, som arbetar med fredsmedling, har i år organiserat fyra samtalsomgångar mellan representanter för Indonesiens regering och GAM. I april rapporterades framsteg ha uppnåtts vad gäller lokalt styre, fredsövervakning och politiskt deltagande. Ahtisaari och Indonesiens chefdelegat klargjorde att lokalval skall hållas enligt indonesisk lag och att de skall övervakas av en tredje part.

Indonesiens president besöker Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Östtimor, Indonesien, Politiker
Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono gjorde sitt första besök i Östtimor 8-9 april. Tidigare hade han såsom arméofficer tjänstgjort i Östtimor under 1970- och 1980- talen. Nu kallade han Östtimor för en
“sann vän”: Landet donerade drygt en halv miljon kronor till tsunamioffren i Aceh. För att uttrycka sin respekt för Östtimors katolska folk ställde han första dagen in en officiell middag för att kunna se påvens begravning i TV. Han gjorde dagen efter ett symboliskt besök vid Santa Cruz-kyrkogården och lade ner en blomsterkrans för att hedra offren för 1991 års massaker.

Sidor