Sökformulär

Rwanda

Rwanda - ett land i kris

Upphovspersoner: Sellström, Tor | Wohlgemuth, Lennart
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1995
Ämnesord: Rwanda, Country studies, Political science, Statsvetenskap
Rwanda genomled 1994 en av de värsta tragedierna i Afrikas historia. I början av 1995 var Rwanda ett delat land med djupa klyftor i samhället och med en ekonomi i ruiner. Denna skrift ger en kort presentation av Rwanda och dess folk, en översikt över landets historia och de senaste årens händelser, samt kommentarer till den aktuella situationen.

The path of a genocide : the Rwanda crisis from Uganda to Zaire

Medarbetare: Adelman, Howard | Suhrke, Astri
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1999
Ämnesord: Rwanda, Zaire, Central Africa, Uganda, East Africa, Conflicts, Genocide, Diplomacy, Peace keeping, Mass media, UN, United Nations, OAU, Organization of African Unity, Political science, Statsvetenskap
This collection of essays examines the decade (1986-97) that brackets the 1994 genocide in Rwanda, and is both a narrative of that event and a deep reexamination of the international role in ad-dressing humanitarian issues and complex emergencies. Nineteen donor countries and seventeen international organizations have pooled their efforts for an in-depth evaluation of the international response to the conflict in Rwanda.

Again at the crossroads : Rwanda and Burundi, 2000-2001

Upphovsperson: Reyntjens, Filip
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2001
Ämnesord: conflicts, Rwanda, Burundi, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
This report is the third overview by Filip Reyntjens on recent developments in Rwanda and Burundi. The first one "Talking or Fighting?" (published 1999) covered the period 1998-1999, the second one "Small States in an Unstable region"covered the period 1999-2000. In the new publication the political evolution of Rwanda and Burundi is investigated in a broader regional geopolitical context.

Rwanda bäst på jämställdhet

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Politiska taktiker och strategier, Rwanda, Genus och jämställdhet, Reformer
Bokrecension: "Jämställdhet som innebar att både män och kvinnor har lika försörjningsansvar och omsorgsansvar,
var en målsättning som formulerades redan på 1960-
talet – men som ännu inte förverkligats.
Kvinnor har visserligen i hög grad ökat sitt lönearbete men männen har inte tagit sig an det obetalda hemarbetet i motsvarande grad.
Drude Dahlerup och Lenita Freidenvall beskriver i skriften Kvotering två alternativa modeller när det gäller gruppers underrepresentation."

Rwandas pygméer: Grästak rivs för ”modernisering”

Upphovsperson: Hauser, Solveig
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Statlig repression, Rwanda, Ursprungsfolk
I Rwanda har regeringen under våren genomfört en kampanj
för att riva alla grästak på landets traditionella lerhus,
vilket drabbat pygméfolket twa mycket hårt. Tusentals
människor har lämnats utan hem, och myndigheterna
medger att de använt tvång för att genomföra reformen,
som anses leda till en modernisering av bostäderna.

Sidor