Sökformulär

Östtimor

Språksituationen i Östtimor: babylonisk språkförbistring eller multilingvistisk resurs?

Upphovsperson: Jannisa, Gudmund
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Kulturhistoria, Östtimor, Politisk historia, Språk
Den 30 augusti 2001 valdes en konstituerande församling i Östtimor, som i mars 2002 antog en konstitution. I dess sektion 13 står i den engelska versionen:
”1. Tetum and Portuguese shall be the official languages in the Democratic Republic of East Timor.
2. Tetum and other national languages shall be valued and developed by the State.”
Indonesiska (dvs) Bahasa och engelska erkändes i konstiutionen som ‘working languages’.
Ovanstående är den omedelbara bakgrunden till vad som av många ses som ett av Östtimors problem; oklarheten om vilket språk som gäller i olika sammanhang. Det som orsakat den mesta kontroversen
är valet som portugisiska som officiellt språk ’nr 1’.

Krav på rättvisa i Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Rättstillämpning och rättssäkerhet, Östtimor, Politisk historia, Konfliktlösning, Mänskliga rättigheter
Östtimors National Alliance for an International Tribunal, som har 12 medlemsorganisationer, deklarerade i ett uttalande den 5 december 2008 inför årsdagen av den indonesiska invasionen den 7 december att regeringen ej följt upp rekommendationerna i sannings-,
mottagnings och försoningskommissionens (CAVR)
rapport och att sannings- och vänskapskommissionens
(CTF) rapport inte tar hänsyn till rättsliga processer för att ställa ansvariga för övergrepp inför rätta.

Östtimorkommitténs medlemsmöte

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Rättstillämpning och rättssäkerhet, Östtimor, Demokrati, Politiska institutioner, Internationellt bistånd, Konfliktlösning
Jemina Holmberg, som handlägger Östtimor på UD, talade vid Östtimorkommitténs årsmötet den 18 maj 2006. Hon berättade om ett besök på Östtimor tillsammans med Sida-personal för att bedöma förutsättningarna för att stödja olika utvecklingsprojekt i landet. Artikeln är en sammanfattning av hennes föredrag.

Ny skrift om Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Östtimor, Politisk historia, Litteratur, Information, kommunikation och media
Henri Myrttinen, som doktorerar på en avhandling om maskulinitet och våld i Östtimor som han regelbundet besökt sedan 1999, publicerade 2007 skriften Up in Smoke: Impoverishment and Instability in Post-
Independence Timor Leste (26 sidor). Skriften är utgiven vid Service Centre for Development Cooperation som stöds av finska UD. Den innehåller först kortfattade uppgifter om Östtimor och landets historia varefter den går igenom den politiska krisen 2006,
socio-ekonomiska förhållanden, säkerhetsfrågor, kulturella förhållanden samt det utländska biståndet. Det finns även en förkortningslista och litteraturlista med publikationer huvudsakligen utgivna 2005-2007.

Bibelundervisning i Oecusse

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Östtimor, Kristendom, Utbildning och skola
Unga katoliker i Dili hjälper till i arbetet för att fördjupa tron bland befolkningen i Oecusse, som är en enklav längs kusten omgiven av indonesiska Västtimor som ingår i stiftet Dili. “Det är svårt att åka till Oecusse,
eftersom det är omgivet av Indonesien. Men vår närvaro där var mycket viktig för att dela glädjen, erfarenheterna och kunskaperna om Bibeln,” sade 20-årige Agapito Lopes till UCA News. Han var en av de 100 ungdomar som reste 240 kilometer västerut från Dili för att undervisa katoliker om Bibeln i deras hem under perioden 4-10 oktober 2008.

Besök i Östtimor

Upphovspersoner: Lundborg, Kristina (foto) | Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Östtimor, Våld och konflikter, Internationellt bistånd, Konfliktlösning, Non-Governmental Organizations (NGOs)
Kristina Lundborg, som arbetar vid Life and Peace Institute (LPI) i Uppsala, talade om sitt besök i Östtimor under två veckor i maj-juni vid Östtimorkommitténs medlemsmöte den 4 november. LPI grundades som ett resultat av världskyrkokonferensen 1983, blev operativt 1985 och har därefter fungerat som ett resursorgan för kyrkan och religiösa organisationer med fokus på Afrika. Arbetet är inriktat på konflikttransformering utifrån uppfattningen att konflikter är en del av livet och den samhälleliga utvecklingen därför måste hanteras riktigt.

Sidor