Sökformulär

Droghandel

HIV/Aids – ett växande problem

Upphovspersoner: Safi, Naqibullah | Håkansson (övers), Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Hiv/Aids, Droghandel
När HIV/Aids nämns i samband med ett utvecklingsland tänker nog de flesta på någon av Afrikas hårt drabbade regioner. I Afghanistan har ännu inte HIV/Aids spridit sig nämnvärt, men utvecklingen visar på ett ökat antal insjuknanden den senaste tiden. Tanken på att det dödlig viruset får fotfäste i landet är skrämmande. Isolerade byar, brist på information samt en utbredd och bitvis sträng konservatism gällande kvinnors och mäns sexualitet försvårar arbetet med spridandet av HIV/Aids-information i Afghanistan. Dr Naqibullah Safi, HIV/Aids-expert på Afghanistans hälsoministerium berättar om situationen i Afghanistan i dag.

Rekordskörd av opium finansierar kriget

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Korruption, Krig, Utbildning och skola, Droghandel
Opium- och heroinhandel finansierar till stor del upproret mot de utländska trupperna i södra Afghanistan. Samtidigt skor sig regeringsrepresentanter och lokala krigsherrar på narkotikahandeln.
Årets opiumskörd, 6 100 ton,
är den största i världen någonsin.
Det har gjort att Afghanistan med sina drygt 90 procent av världsmarknaden i praktiken har fått monopol på heroinhandeln. Skörden
överstiger världskonsumtionen med hela 30 procent.

Mexiko på väg mot kollaps

Upphovsperson: Weman, Jon
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Mexiko, Brottslighet, Våld och konflikter, Korruption, Droghandel
Narkotikakriget i Mexiko skördar ständigt fler offer. När finanskrisen inom kort väntas slå allt hårdare mot landet kommer också rekryteringsunderlaget för drogkartellerna att öka, och med det våldet.
Amerikanska försvarsanalytiker går så långt som att varna för att landet kan stå inför en total kollaps.