Sökformulär

Eritrea

Afrikas horn: lokala konflikter med globala dimensioner

Upphovsperson: Egerö, Bertil
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Politik, Fredsengagemang, Afrikas horn, Våld och konflikter, Eritrea, Krig
På senare tid har fartygskapningarna utanför Somalias kust väckt stor uppmärksamhet. De kan fortsätta utan följder eftersom landet saknar fungerande regering och rättsväsende.
Afrikas Horn, där Somalia ligger granne med Djibouti och Etiopien, är sedan länge en av världens stora oroshärdar. Ett komplext nät av allianser och fiendskap påverkar och förlänger de olika konflikterna.

Afariska flyktingar behöver hjälp

Upphovsperson: Issa, Hamad
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Eritrea
De afariska flyktingarna från Eritrea är spridda i länderna på Afrikas Horn – Djibouti, Etiopien och Sudan – men också på
den Arabiska halvön, med koncentration i Jemen. Till skillnad från de flesta andra flyktingar är de inte erkända som sådana i alla de länder där de vistas.

Afarerna: plundring och förföljelse i världens mest ofruktbara område

Upphovsperson: Arbouz, Olivia
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2013
Ämnesord: Geopolitik, Statlig repression, Etiopien, Eritrea, Afrikas horn, Ursprungsfolk
Afarerna lever i stort i området kring Afrikas horn. Det kallas Afartriangeln och omfattar tre gränsländer: Djibouti,
Eritrea och Etiopien.De pågående konflkterna tvingar oft Afarerna att fl från sina hem. Föreningen ”Afarernas vänner” informerar och verkar i Sverige för demokratisk förbättring av den rådande situationen och uppmärksammar omvärlden på det rå-
dande krisläget.

Sidor