Sökformulär

Funktionshinder och funktionshindrade

"Samma rätt att spela som andra"

Upphovspersoner: Andersen, Ivar | Hjalmarsson, Christoffer (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2013
Ämnesord: Barn och ungdomar, Internationellt bistånd, Utbildning och skola, Funktionshinder och funktionshindrade, Idrott och sport, Sverige, Afghanistan
I ett Afghanistan härjat av krig och interna motsättningar
har cricket oväntat blivit en enande och försonande kraft.
Genom Svenska Afghanistankommittén får nu synskadade
barn för första gången möjlighet att utöva den krångliga
bollsport som är en av landets mest populära fritidssysselsättningar.

Unik skola i flyktinglägren

Upphovspersoner: Thunberg, Lena | Thunberg, Lena (foto) | Karlson, Ulla-Karin (foto)
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2013
Ämnesord: Västsahara, Flyktingar, Utbildning och skola, Funktionshinder och funktionshindrade
Artikeln handlar om en skola för personer med intellektuella funktionshinder i flyktinglägret Smara. Skolan har tre mål för sina elever : utbildning, social integration och självständighet. Som ett resultat av skolan har attityderna gentemot intellektuella funktionshinder förändrats i flyktinglägret.

Att bidra och delta

Upphovspersoner: Hjalmarsson, Christoffer (foto) | Almqvist, Börje (foto) | Svenska Afghanistankommittén
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2013
Ämnesord: Internationellt bistånd, Utbildning och skola, Funktionshinder och funktionshindrade, Sjukvård, Sverige, Afghanistan
Artikeln handlar om situationen för personer med funktionsnedsättning i Afghanistan och Svenska Afghanistankommitténs arbete med att rehabilitera dessa. Vissa av målen för 2012 har man uppnått medan man misslyckats att uppnå andra.

Att inte ses som en börda

Upphovspersoner: Dupree, Nancy Hatch | Hjukström, Charlotte (översättare)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2013
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Utbildning och skola, Funktionshinder och funktionshindrade, Afghanistan
Nancy Hatch Dupree sammanfattar i den här krönikan situationen för Afghanistans funktionshindrade. De utgör en av de mest utestängda och marginaliserade grupperna i landet och det krävs grundläggande attitydförändringar för att ändra på detta. Men hon ser också ljuspunkter i deras situation- antalet yrkesverksamma med funktionshinder växer i Afghanistan.

Tills barnen själva kan gå i skolan

Upphovspersoner: Brunzell, Lisa | Brunzell, Lisa (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2013
Ämnesord: Barn och ungdomar, Internationellt bistånd, Utbildning och skola, Funktionshinder och funktionshindrade, Sverige, Afghanistan
Bakom ett skynke i en smal gränd i Jalalabad
öppnar sig en liten gårdsplan där
småbarn leker och hönor pickar i marken.
Vid en vägg står en flicka och nickar
blygt välkommen. Hon heter Muzhgan,
är 8 år gammal och döv sedan födseln.
Hon har aldrig lärt sig prata, förrän nu.

Inte lätt att hitta Isabel

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Infrastruktur, Mocambique, Korruption, Funktionshinder och funktionshindrade
"En 13-årig minskadad flicka från Moçambique ska åka till Sverige och sitta i juryn för världens största barnpris. Att hitta henne är allt annat än enkelt, men "jakten" avslöjar också ett och annat om det moçambikiska samhället.
Samtidigt som Sydafrika högtidlighåller tioårsminnet av apartheids fall står grannlandet Moçambique inför två stora firanden: 30 år av självständighet och tio år av demokrati. Ändå är stämningen knappast uppsluppen. Det finns visserligen moçambikier som tycker sig se ett land som sakta men säkert håller på att resa sig ur fattigdom och krig, men det finns också politiska uttolkare som ser något helt annat."

Sidor