Sökformulär

Funktionshinder och funktionshindrade

Rehabilitation of afghans with disability

Upphovspersoner: Rahm (övers), Johan | Hertzberg, Anne
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Funktionshinder och funktionshindrade, Utbildning och skola
Det kommer motstridiga bilder från det krigshärjade Afghanistan. Alltifrån hot och dålig säkerhet till fattigdom, arbetslöshet, brist på bostäder och service. Men också bilder av återuppbyggnad – av hus, vägar, vattensystem, lag och rätt och skolor, som aldrig tidigare haft en större tillströmning av elever än nu, både flickor och pojkar, och en hälsosektor som blir tillgänlig för allt fler. Hur får funktionshindrade del av utvecklingen?

Center för värdigt liv

Upphovsperson: Sinimaa, Seppo
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2009
Ämnesord: Politisk historia, Palestina, Non-Governmental Organizations (NGOs), Funktionshinder och funktionshindrade
Centret för rehabilitering av funktionshindrade i Jenin startades 1991 under det första palestinska upproret, intifadan. Då skadades många, främst yngre män, och fick permanenta funktionshinder. Centret har sedan utvecklat verksamheten och arbetar nu även med hjärnskador och olika medfödda fysiska defekter. De har också arbetat mycket med språkträning för folk med olika former av talsvårigheter. En viktig verksamhet utvecklade de efter att flyktinglägret i april 2002 utsattes för häftiga israeliska attacker, en protesverkstad.

En skomakare bland ruiner: på ett skrotupplag i Kabuls utkanter

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Iran, Afghanistan, Arbetsliv, Arbetsmarknad, Arbetslöshet, Funktionshinder och funktionshindrade
Området är fullt av ruiner. Det är industribyggnader som sköts sönder under striderna mellan olika mujahedinfraktioner under inbördeskriget i Kabul på
1990-talet. Området är Jangalaks järnindustrier i södra Kabul. Där producerades det en gång i tiden bland annat möbler och reservdelar till importerade sovjetiska fordon. Idag är området ett nästan öde ruinlandskap.

Människor med funktionsnedsättning på väg framåt

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström, Charlotte (översättning)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2011
Ämnesord: Funktionshinder och funktionshindrade, Afghanistan
Med tanke på att Afghanistan uppskattas ha 800 000
funktionsnedsatta invånare, vilket är ungefär 2,75 procent av befolkningen, är de påfallande osynliga på Kabuls gator.

Det troligaste är att deras frånvaro framför allt beror på hur stora delar av allmänheten ser
på människor med funktionsnedsättning.

Sidor