Sökformulär

Genteknik och genmodifiering

Handelsavtalen som förgiftar människorna i Guatemala

Upphovsperson: Nylander, Anna
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2015
Ämnesord: Guatemala, Jordbruk, Handelsavtal, Genteknik och genmodifiering
– Vi dricker förorenat vatten. På sockerrörsplantagen här används mycket kemikalier. Barnen blir sjuka, säger småbrukaren Amelia Choc Cuz.
Röster från Latinamerika har rest genom Guatemala där effekterna som frihandelsavtal fått för landsbygden är tydliga – men där motståndet och medvetenheten samtidigt gror

"Gentekniken är här för att stanna"

Upphovsperson: Jönson-Belyazid, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Matsäkerhet, Genteknik och genmodifiering, Jord
Är genmodifiering en revolutionerande teknik som kan lösa framtidens livsmedelsförsörjning, ge oss hälsosammare livsmedel och ett miljövänligare jordbruk? Eller är det en illa kontrollerad, riskfylld manipulation av naturen som drivs av multinationella bolags vinstintressen? Södra Afrika har tittat närmare på den ekologiska aspekten av genmodifierade grödor för att reda ut vad forskningen egentligen visar.

Många olika grödor säkrar allas mat i morgon

Upphovsperson: Jönson-Belyazid, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Geopolitik, Matsäkerhet, Genteknik och genmodifiering, Jord
FN har utlyst år 2010 till International Year of Biodiversity. Jordbruk är väl inte det första man förknippar med biodiversitet, snarare tvärtom. Men bevarandet av mångfalden är en av de viktigaste förutsättningarna för en säkrare livsmedelsförsörjning och förbättrad hälsa för människor i fattiga länder.

”Djävulsverk i Maropeng”

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Religiösa sekter och fundamentalism, Genteknik och genmodifiering, Afrika, Sydafrika, Övrig historia
Först var det politiken, nu är det religionen. Under större delen av det förra seklet låg skelett och benbitar från våra tidigaste förfäder slängda i lådor märkta med ordet
”babianer”.
Idag är de fossilrika markerna i Sterkfontein upphöjda till ett världsarv, men fynden fortsätter att röra upp känslor. På inget annat ställe i världen har man hittat så många lämningar efter de första apmänniskorna som i Sterkfontein några mil norr om Johannesburg.

Ett grönare liv

Upphovspersoner: Gustafsson, Jennie | Johnson, Cornelia
Tidskrift/källa: Sydasien
År: 2008
Ämnesord: Genteknik och genmodifiering, Indien, Jordbruk
Det börjar röra på sig i södra Indiens terrakottajordar. Bönderna samlas och minns andra odlingsmetoder än de med kemikalier. Inte minst hoppas de på en förändring.
Gudstjänsten har precis slutat. Tystnaden kommer till vår del av Keeranur. Den indiska småstadens tystnad. En tystnad som innebär fläkten som surrar, motorcyklar som kör förbi och barnens lek på gatan. Keeranur är en liten stad med stora ljud. Jag har en tuta, alltså finns jag. Det bor omkring 20 000 människor här, ingen vet exakt hur många. När vi rör oss på gatorna är vi alltid omgivna av människor. Vi är två folkhögskoleelever med ett intresse för en hållbar utveckling och ekologiskt jordbruk.

Shiva varnar för en grön revolution

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Informationsteknik, Kenya, Genteknik och genmodifiering, Sociala forum, Indien, Jordbruk
"Vilka var det som klarade sig under torkan 2002 i Afrika?"
Den frågan ställer Vandana Shiva under ett seminarium om den gröna revolutionen i Indien, en revolution som nu är på
väg till Afrika. Shiva vill att Afrika kämpar emot och lär från misstagen i Indien.

”Mirakelris”: löfte som kan bli hot

Upphovspersoner: Jönson-Belyazid, Ulrika | Vitlin (foto), Ray
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Genteknik och genmodifiering, Afrika, Jordbruk, Miljö och ekologi
Mognar snabbt, ger en hög avkastning, tål både torka och sura jordar, är resistent mot växtskadegörare, kan odlas där det är torrt och där det är vått och har till och med en positiv effekt på antalet barn som går till skolan.
Lovorden haglar över nerica ”det nya riset för Afrika”. Och visst är det bra att risets produktivitet, som faktiskt inte har
ökat i Afrika sedan 1960-talet, förbättras och att människor får tillgång till ett ris med ett högre proteininnehåll. Men finns det då inga nackdelar med den snabbt expanderande produktionen och konsumtionen av ris i Afrika?

Sidor