Sökformulär

Övrig historia

Västpapua, Aceh och Moluckerna på MR-konferens i Genève

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2014
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Västpapua, Övrig historia, Deklarationer, fördrag och konventioner, Mänskliga rättigheter
FN:s 25 konferens om mänskliga rättigheter (MR) hålls
i Genève den 3-28 mars. Den 4 mars talade Vanuatus
premiärminister Moana Carcasses Kalosi. En stor del av
hans anförande handlade om situationen i Västpapua. Även läget i Aceh och Moluckerna behandlades.

Afrikanska ledare kritiserar ICC

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Kolonialism, Afrika, Övrig historia, Juridiska institutioner
År 2003 tog den nya internationella brottsmålsdomstolen upp sitt första fall med brott mot mänskliga rättigheter. Just nu tittar den på vad som hände i Kenya efter valet 2008 där över 1000 människor dödades. Men de stora rubrikerna kom i mars 2009 när domstolen efterlyste Sudans president Omar al-Bashir.

Sista vändan? Ragnhild Söderqvist skriver om åren som PGS projektledare i norra Libanon.

Upphovsperson: Söderqvist, Ragnhild
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2007
Ämnesord: Internationellt bistånd, Palestina, Övrig historia
Januari 2007, PGS projekt i de båda palestinska flyktinglägren Nahr el Barred och Beddawi är snart avslutat för PGS del. Det är dock en del kvar för mig och Anna Mellgren att ordna upp, två för tillfället ganska frustrerade projektledare. Så många år att tänka tillbaka på, så många vänner som vi fått, så många roliga framgångar men också motgångar.

”Djävulsverk i Maropeng”

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Religiösa sekter och fundamentalism, Genteknik och genmodifiering, Afrika, Sydafrika, Övrig historia
Först var det politiken, nu är det religionen. Under större delen av det förra seklet låg skelett och benbitar från våra tidigaste förfäder slängda i lådor märkta med ordet
”babianer”.
Idag är de fossilrika markerna i Sterkfontein upphöjda till ett världsarv, men fynden fortsätter att röra upp känslor. På inget annat ställe i världen har man hittat så många lämningar efter de första apmänniskorna som i Sterkfontein några mil norr om Johannesburg.