Sökformulär

Internationellt bistånd

SAKs verksamhet i Afghanistan

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Hälsa, Internationellt bistånd, Jordbruk, Utbildning och skola
Svenska Afghanistankommittén etablerade sig i Afghanistan redan 1982. SAK började i liten skala,
men har i dag utvecklats till att vara en av Afghanistans största biståndsaktörer. Organisationen har i dag fyra ”ben”, eller programområden.
Dessa är utbildning,
hälsa, jordbruk och rehabilitering av funktionshindrade, RAD. Den gemensamma nämnaren för dessa program är att SAK bedriver sitt bistånd där behoven är som störst
– på landsbygden. Utöver dessa fyra program finns projektet NSP
(National Solidarity Programme)
där lokalsamhällena själva styr sina utvecklingsprojekt.

Nytt ljus på SAKs vänskolor: tillskott från EU ger vänskoleprojektet helt nya förutsättningar

Upphovspersoner: Lehman, Ulrika | Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Utbildning och skola, Kulturmöte och kulturutbyte
SAKs satsning på vänskolor kommer nu att ges ny kraft. Under en treårsperiod går EU in som huvudfinanisär, något som betyder att det finns anledning att tro att vänskolearbetet äntligen kommer att lyfta. Nytillskottet ändrar förutsätttningarna men ställer också
krav på inblandade parter.

Nunnor i Kabul: ja det stämmer faktiskt

Upphovsperson: Rahm, Johan
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Religiösa institutioner, Internationellt bistånd, Kristendom
Snok eller huggorm – är detta en farlig kö? Den ringlar efter klockan fem varje söndagseftermiddag.
Det är en internationell kö. Gatan strax intill är hårt trafikerad. Hur lätt vore det inte att slå till? Hur många nunnor ryms det egentligen i en solgul Kabul-taxi?

Torkan i Jaghori är här för att stanna

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Vatten, Afghanistan, Internationellt bistånd, Jordbruk
Den lilla Toyotan skumpar fram genom hjulspåren som leder till det torkdrabbade Jaghoridistriktet i östra delen av Ghazniprovinsen. När jag var där knappt sex år tidigare hade torkan just slagit till. Många jag pratade med då var skräckslagna över hur de skulle klara sig över vintern. Skulle de stanna och svälta eller börja vandra mot trak-
ter där det kanske fanns mat?

Det här gör vi i vår kampanj

Upphovsperson: Arwén, Gittan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Namibia, Internationellt bistånd, Utbildning och skola
Alla barn har rätt till utbildning.
En självklarhet, kan man tycka,
men över 100 miljoner barn runt om i värlen får aldrig den chansen.
Afrikagrupperna stöder därför elever, lärare och skolbyggen genom flera projekt i södra Afrika.
Nu har vi dragit igång en kampanj som heter ”Utbildning för alla” och som ska pågå hela året.

He’s back!: Fänge åter SAKs platschef i Afghanistan

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Politisk historia, Våld och konflikter, Internationellt bistånd
Med mångårig erfarenhet från världens krutdurkar
är det nu dags för Anders Fänge att återvända till Afghanistan som ny platschef för Svenska Afghanistankommittén.
Eller ny förresten, nygammal är mer rättvisande. För dig som följt SAKs arbete genom åren så är Anders knappast någon ny bekantskap. Till och från har han varit platschef ända sedan 1983. Sedan sist har denna 60-åriga journalist från Skåne jobbat som platschef för FN:s organisation för palestinska flyktingar på Västbanken.

Utbildning är A och O

Upphovsperson: Hjelm-Wallén, Lena
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Utbildning och skola
Stöd till utbildning har av många setts som ett flaggskepp i Svenska Afghanistankommitténs verksamhet. Det har haft stor betydelse för en bättre framtid både för de berörda individerna och för hela samhället.
SAK har under lång tid själv drivit ett stort antal reguljära skolor – år 2005 med över 300 000 elever. Vi ska vara stolta över att ha klarat av att hantera ett så stort ansvar. Det är dock inte en önskvärd situation. Vi ser därför positivt på den normaliseringsprocess som pågår där de afghanska myndigheterna tar över ansvaret för dessa skolor.

Motorn som driver arbetet med jämställdhet

Upphovspersoner: Mohammad Sahak, Nazar | Lager, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
I SAKs policy står det tydligt att organisationen ska arbeta med genus och mänskliga rättigheter och fortsätta att integrera och utveckla genuskonceptet inom organisationen.
Men vilka är personerna som arbetar med dessa frågor på enheten för genus och mänskliga rättigheter? Hur
är det att arbeta med dessa frågor och hur anammar personalen utmaningarna med att arbeta med genusfrågor på ett religiöst och kulturellt korrekt sätt?

Ett miljonprogram

Upphovsperson: Rahm, Johan
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Utbildning och skola
SAKs utbdilningsverksamhet
är ett omfattande program. Tidi-
gare har över 300 000 barn gått i någon av SAKs över 400 skolor.
Men i takt med den demokratiska processen fortskrider sker en
överlämning av skolor till den nytillträdda afghanska regeringen.
Från att ha fokuserat på att bygga skolor och se till att få dit barn,
kommer SAK framöver att successivt inta en mer rådgivande roll i det afghanska skolväsendet.
Johan Rahm tar här ett helhetsgrepp om SAKs utbildningsarbete.

Sidor