Sökformulär

Internationellt bistånd

Rätten att utkräva sina rättigheter

Upphovsperson: Lager, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Hälsa, Internationellt bistånd, Utbildning och skola
Som en av de största aktörerna i Afghanistan inom hälsovård, utbildning samt stöd till personer med funktionshinder har SAK ett stort ansvar. Under 2007 kommer ytterligare ansträngningar och satsningar att
äga rum för att förbättra kvaliteten i arbetet, stärka kompetensen och kapaciteten hos nationella institutioner
(såväl i civila samhället som hos staten), samt verka för att målgruppen, den afghanska landsbygdsbefolkningen,
ges förutsättningarna att tillgodose sina behov och utkräva sina rättigheter.

”Det sitter inte i kläderna”: genuskonsulten Carol Le Duc om situationen för kvinnorna

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Hållbar utveckling, Landsbygdsfrågor, Afghanistan, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
"Framsteg för afghanska kvinnor har aldrig skett utan bakslag.
Därför är det farligt att gå för fort fram", varnar Carol Le Duc, genuskonsult i Afghanistan och tidigare anställd som genussamordnare på SAK.

Det ena ger det andra

Upphovsperson: Bjurström, Klas
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd
I förra Afghanistan-nytt (2006:04) skrev jag några rader om att SAKs arbete för att bli synligare börjar ge resultat. Att få människor att minnas att vi finns och att vi med deras stöd verkligen kan påverka situationen i Afghanistan. Men det tar lång tid och kräver genomtänkta insatser. Det känns faktiskt som om 2006 års arbete åtminstone har banat väg för en framgångsrik julkampanj.

Kidnappade SAK-anställda släpptes fria

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Terrorism, Internationellt bistånd
I juni månad 2006 under en resa för tillsyn och uppföljning av hälsosituationen i Nuristan, gemensamt genomförd av två SAK-anställda och tre anställda från provinsens hälsodepartement, kidnappades alla fem efter att ha beskjutits och tvingats ur bilen med vapenhot. De bortfördes av talibanmilis.

Stora löften i London

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Politiska taktiker och strategier
Den tredje stora givarkonferensen om Afghanistan sedan talibanernas fall 2001 ägde rum i London i månadsskiftet januari/februari 2006. Vid de två tidigare konferenserna, i Tokyo och Berlin, utlovade givarna i världen 12,7 miljarder dollar för att de beslut om återuppbyggnad som fattats i Bonn (december 2001) skulle kunna förverkligas. En stor andel av de utlovade pengarna har betalats ut, tydliga framsteg har faktiskt gjorts men väldigt mycket återstår om utvecklingen i Afghanistan ska säkras.

Kandahar – inte bara bomber och granater: de mörka rubrikernas stad inhyser också en svensk folkhögskola

Upphovspersoner: Rahm, Johan | Lager, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Landsbygdsfrågor, Afghanistan, Internationellt bistånd, Utbildning och skola
Det är mycket med Kandahar i södra Afghanistan. Och det är inte alltid som man tror. Som en delfin hoppandes över rapsfälten på den böljande östgötaslätten. Ungefär så. Det sista jag skulle tro mig finna i Kandahar är en svensk folkhögskola – ägd av frikyrkor. Men det gjorde jag. Det man inte kan tänka sig i fantasin får man istället göra i verkligheten.

Arbete för jämställdhet krävande

Upphovsperson: von Seth, Lina
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Hållbar utveckling, Afghanistan, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
Inom NSP:s målsättning att minska fattigdomen och stärka lokalsamhället finns två delmål: jämställdhet och stöd till sårbara samhällsgrupper.
Ytterligare grundprinciper är demokratiska beslutsprocesser som alla får ta del av, transparens, hållbarhet och ansvarsfullt användande av programresurserna. De lokala samhällena ska bidra med minst tio procent av projektutgifterna i form av pengar eller arbete.

”Bara” 33% av eleverna är flickor: hur ska SAK arbeta i framtiden?

Upphovsperson: Wallin, Roxana
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Politiska taktiker och strategier, Utbildning och skola
I anslutning till årsmötet hölls de sedvanliga årsmötesseminarierna, i år två till antalet. SAKs nya roll i Afghanistan och de så kallade strategigruppernas arbete behandlades på förmiddagen. Efter lunch var det dags för del två – den svenska verksamheten och hur den ska se ut i framtiden. Det kom att bli en givande dag för alla närvarande.

Sidor