Sökformulär

Internationellt bistånd

Organisering: metoden för påverkan

Upphovsperson: Johansson, Caroline
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Politisk organisering, Sociala rörelser, Internationellt bistånd
(OBS! Denna PDF innehåller även början på en annan artikel)
Behovet av att världens folk organiserar sig och solidariserar sig med varandra är lika stort i dag som någonsin. Då allt fler känner att deras röster dränks i informationsbruset och möjligheten att påverka känns obefintlig. Det behövs dock former för att enas, bli en starkare röst och på så sätt nå ut till fler. På många håll i världen tas steg för att ena mindre grupper till större sammanslutningar.

Ny ambassadör uppskattar den svenska folkrörelsens bidrag till Afghanistan

Upphovspersoner: Brieger, Natasha | Lennartsdotter, Anna (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Politiska institutioner, Internationellt bistånd
I mars 2004 blev Ann Wilkens ackrediterad som ny svensk ambassadör till Afghanistan. Vägen till ambassaden i Islamabad, där hon sedan ett antal månader tjänstgör som ambassadör för Pakistan, har gått via Etiopien och Luxemburg. Hon har också varit chef för UD:s Afrika- och Mellanösternenhet.
Ann Wilkens tycker att det är en spännande tid att vara i regionen och ser det som sin utmaning att ”upprätthålla den svenska profilen i Afghanistan”.

Vetefälten i Kapisa – ett sätt att leva

Upphovsperson: Lehman, Ulrika
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Jordbruk
Ungefär 80 procent av Afghanistans befolkning sägs arbeta inom jordbruk. Svenska Afghanistankommittén har i princip sedan starten i början av 1980-talet arbetat med jordbruksfrågor, ett lika viktigt som spännande verksamhetsområde.
Men nu har förhandlingar inletts om att låta jordbruksprogrammet utvecklas under en annan organisation. Just nu pågår förhandlingar med organisationen Cooperation of Afghan Relief (CoAR)
som hittills bedöms vara en lämplig arvtagare av jordbruksprogrammet.
Ett överlämnande skulle också ge SAK ett tydligare fokus i arbetet för utveckling i Afghanistan.

Jämställdhet – en fråga för alla: kvinnors situation, parlamentet, framtiden

Upphovsperson: Lillesaar, Wiiu
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Socialhistoria, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
Situationen för afghanska kvinnor har varit i fokus och debatterats under flera år. Internationella organisationer, kvinnoorganisationer och enskilda debattörer runt omkring i världen har genom åren gjort den afghanska kvinnans sak till sin. Få av oss som följde debatten under talibantiden glömmer väl EU-kommissionären Emma Boninos aktion, hennes uppmaning i massmedia till en ros för varje afghansk kvinna.

Praktiserar vi det vi predikar?

Upphovsperson: Schönmeyer, Carl
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
I förra Afghanistan-Nytts ”Rapport från fältet” skrev Anna Lennartsdotter (utvecklingsarbetare stationerad i Pul-i-Khumri i norra Afghanistan) ett debattinlägg som kritiserade SAK:s efterlevande av genderfrågor. Många är de läsare som har hört av sig och undrat om Annas inlägg verkligen speglar verkligheten. SAK:s styrelsemedlem Carl Schönmeyr har besvarat Anna Lennartsdotters inlägg och debatten lär fortsätta...

Afghanistans sak är vår: del 2. Insatsplanering i Peshawar

Upphovsperson: Schönmeyr, Carl
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Politisk historia, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs)
I Afghanistan-nytt kommer du under hela jubileumsåret 2005 kunna läsa valda delar av SAKs historia – från de första stapplande stegen till dagens stora och väletablerade biståndsorganisation. ”Insatsplanering i Peshawar” är del 2 av 4.

Pengarna når fram: Afghanistan-Nytt på skolbesök och tebjudning i bergsmassiven

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd
I mitten av juni klev jag för första gången av planet på Kabul Inter-national Airport. Damm, gästvänlighet, fattigdom och vackra berg slog emot mig. Under mina två veckor gavs jag möjligheten att med egna ögon se hur svenska biståndspengar används i praktiken. Inte för att jag direkt trodde något annat, men pengarna kommer verkligen fram.

Sidor