Sökformulär

Internet

I statistiktider...: kan nedåtgående kurvor vara bra?

Upphovsperson: Laajala, Kalle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Informationsteknik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Internet, IT-sektor
Det blev nytt år och statistikdags. Hatkärleken till dessa siffror, i bästa fall användbara och skoj att analysera, i sämsta fall omotiverade och tveksamt definierade. Webbstatistiken nästan en vetenskap i sig. Till synes enkla ”unika besökare” blir vid en närmare titt svårt.

Bredband, pengar och politik

Upphovspersoner: Valdés, Nelson P. | Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Informationsteknik, Blockader, USA, Internet
I slutet på oktober ägnade den kubanska tidskriften Temas sin månatliga öppna debatt åt Internet och kultur. Det är en komplex fråga överallt, men särskilt på Kuba där nätanvändningen har politiserats och Internet har blivit ytterligare ett vapen i USAs krigföring: Kuba utestängs från optiska fiberkabeln, och från USA-baserade hemsidor, samtidigt som enskilda invidivider får tillgång till senaste teknik och stora pengar för att skapa bilden av en förföljd opposition på Kuba.

Oppositionen diskuterar: motstånd eller kompromiss

Upphovsperson: Irani, Sholeh
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Iran, Sociala rörelser, Manifestationer, Politiker, Demonstrationer, Religiösa högtider och riter, Sociala och politiska aktivister, Kravaller, Internet, Politiska taktiker och strategier
Ännu några dagar av massprotester i Iran under de sista dagarna 2009 visade att det iranska folkets motstånd inte avtagit.
Tvärtom har det gått vidare, och handlar inte längre bara om valfusket i juni och presidentkandidaten Hossein Mousavis valnederlag. Folk ropade ”Ned med Khamenei!”, ”Död åt regimen”…

Nya strategier krävs: BiS och Creative Commons

Upphovsperson: Willstedt, Tobias
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Upphovsrätt och patent, Internet
Den påbörjade diskussionen inom BiS angående Creative Commons och upphovsrätt i allmänhet har varit givande att följa. Mer än något tycks det mig att diskussionen visar hur Internet har påverkat vårt sätt att dela information och hur vi måste anpassa vår strategi för en ny spelplan. “Maximal informationsspridning” är ett begrepp som används i diskussionen. Det är intressant.

Räds inte det digitala biblioteket- bädda in!

Upphovsperson: Reberg, Mikael
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Information, kommunikation och media, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Internet
Mikael Reberg diskuterar i den här artikeln digitala mediers särdrag och det digitala biblioteket. Han tar upp fem drag : Numerisk representation, Modularitet, Automation, Variabilitet och Transcoding. Han tycker att man inte ska rädas utvecklingen mot det digitala biblioteket, för det kommer alltid att finnas behov av kvalificerade bibliotekarier som kan lotsa brukare rätt i flödet av digitala medier och information.

Projekt Runeberg, pionjärprojekt och ofrivillig ledare inom digitalisering av nordisk litteratur

Upphovsperson: Persson, Martin
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kultur- och informationsallmänningar, Sverige, Copyleft och upphovsrättskritik, Internet
Bis intervjuar projektets grundare Lars Aronsson, som är kritisk till hur digitaliseringsfrågorna hanterats, eller snarare inte hanterats, av de statliga institutionerna inom kulturarvssektorn. Hos det ideelt drivna Projekt Runeberg - som träget scannat, bearbetat och publicerat nordisk litteratur på webben sedan 1992 - lyser dock digitaliseringsflitens lampa.

Bibliotekets och Internets universalistiska och kosmopolitiska tendens

Upphovsperson: Böök, Mikael
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Internet
Det moderna biblioteket är inriktat på att samla, bevara, ordna och förmedla det externa minnet av tankarna, de skriftliga resultaten av forskarnas och författarnas arbete. I Internet skaffar sig nutidsmänniskorna ytterligare ett extern minne vid sidan av biblioteket. Genom biblioteket och Internet konkretiseras drömmarna och ideerna om en vidare mänsklig gemenskap än familjen, stammen, nationen, imperiet eller "väst".

Läsfrämjande och det digitala

Upphovsperson: Hofmann, Andrea
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Internet
Andrea Hofmann diskuterar bibliotekens läsfrämjande verksamhet på webben. Utvecklandet av webbplatser till biblioteken går trögt, men Stockholms stadsbibliotek är ett föredömligt exempel. Ett vanligt sätt att arbeta läsfrämjande på webben är med biblioteksbloggar. Virtuella bokcirklar är en annan möjlighet. Hofmann tycker att bibliotekarier ska experimentera mer i sitt läsfrämjande arbete, som att skapa podcasts exempelvis.

Sidor