Sökformulär

Israel

Skadad aktivist lever ännu

Upphovspersoner: Frank, Bella | Jeswani, Sara
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sociala och politiska aktivister, USA, Palestina, Israel, Statlig repression
Tillståndet för den amerikanske aktivist, tillhörande organisationen International Solidarity Movement, ISM, som i fredags skadades allvarligt av israeliska soldater i den palestinska byn Ni’lin på Västbanken har stabiliserats något.
Vid samma tillfälle blev en palestinier från byn skjuten i benet.

”Det är inget fel på icke-judarna i sig”

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rasism och främlingsfientlighet, Ockupationer, Våld och konflikter, Palestina, Politiker, Israel
”Israel är ett öppet demokratiskt samhälle med ett vitalt och högklassigt kulturliv och en skoningslös självkritik”. Så inleds en faktaruta om Israel i Dagens Nyheters sportdel den 1 mars,
apropå en artikel inför Davis cup-matchen i Malmö.
Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för de mänskliga rättigheterna, resonerar i antologin Israel och Palestina 60 år i våra röda hjärtan, om varför information om Israel/
Palestina ofta blir ensidigt vinklat i media.

Betlehems ekonomi kvävs

Upphovspersoner: Sinimaa, Seppo | Sundblad, Björn (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2009
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Ockupationer, Internationellt bistånd, Palestina, Övervakning, Israel
I Betlehem såg jag för några år sedan ett hus omgärdat av muren på tre sidor, den fjärde sidan blockerades också av en mursektion, men med två öppningar så att det gick att ta sig till huset. Jag minns min omedelbara reaktion: Hur kan det vara att leva så här instängt? Då var ingen hemma. Nu finns en souvenirbutik i huset som inte fanns då. Då det inte syns en själ, så syns det följaktligen inga kunder. På dörren finns en uppmaning att använda en ringklocka.

Abbas undergivenhet kan ge Hamas ökat stöd

Upphovsperson: Frank, Bella
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Partier, Ockupationer, Nationella befrielsekamper, USA, Palestina, Krig, Politiker, Israel
Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas är fortsatt pressad sedan han nyligen drog in sitt stöd för en Israelkritisk FN-rapport. I söndags
ändrade han sig och sade sig vilja ge stöd åt rapporten i ett nytt möte i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Men det är tveksamt om Abbas kommer att kunna återupprätta sitt förtroende bland palestinierna.

Vatten

Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2009
Ämnesord: Vatten, Naturresurser, Palestina, Israel
Direkt efter att Israel ockuperade Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza 1967, så överfördes kontrollen över vattenresurserna till den israeliska militären. Ett förbud infördes för palestinier att borra nya brunnar eller förbättra existerande. Året efter konfiskerades alla vattenresurser och de deklarerades vara israelisk egendom. 1982 tog den israeliska vattenmyndigheten ”Mekorot” över kontrollen och många palestinska brunnar förstördes och andra torrlades genom att djupare brunnar borrades för den israeliska befolkningens, ofta illegala bosättare, bruk.
I praktiken har dessa beslut lett till en gravt ojämlik fördelning av vattenresurserna. Israeliska hushåll använder 4,5 gånger mer vatten än palestinierna på Västbanken.

Systrarna fäktar i palestiniernas landslag

Upphovsperson: Sinimaa, Seppo
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2009
Ämnesord: Föreningsliv, Idrott och sport, Palestina, Israel
Hanin Alhalabyya och systern Beesan fäktar i det palestinska landslaget. De hade hört att man kunde få prova fäktning på ungdomsklubben, och när de gjort det så var de fast. Deras pappa blev också engagerad och gick utbildningar, han är nu deras tränare.
Hanin Alhalabyya fäktar värja och är den som klarat sig bäst internationellt. För några år sedan kom hon på elfte plats i en tävling i Sverige med 270 deltagare. Fäktningen har öppnat deras tillvaro och förutom Sverige fört dem till Norge, Polen och Finland.

Land och vatten: att leva under ockupation

Upphovsperson: Sinimaa, Seppo
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2009
Ämnesord: Ockupationer, Geopolitik, Palestina, Israel
Presenterande och inledande artikel av temanummer om hur det är att leva under Israels ockupation: "Denna tidning handlar om hur Israel agerar för att det i praktiken ska bli omöjligt för dem att i fredsförhandlingar återlämna Västbanken och Gaza inför bildandet av en palestinsk stat."

Sidor