Sökformulär

Klimat och klimatförändringar

Den värsta torkan i mannaminne

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Zimbabwe, Mocambique, Swaziland, Jordbruk
30 miljoner småbönder i södra Afrika har fått för lite regn. Torkan förvärrar den årliga ”magra årstiden”,
den period när matlagren börjar ta slut och man väntar på
nästa skörd framåt april–maj. Så
även i fortsättningen måste kanske upp till tio miljoner människor helt lita till otillräcklig mathjälp från biståndsorganisationer.

Tål världen mer turism?

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Konsumtion, Transporter, Miljö och ekologi
Miljöfrågorna är svåra att komma förbi när det gäller turism. Du kan vara världens mest miljömedvetna person som inte vill försämra förhållanden på något sätt. Men när du sätter dig i ett flygplan får ditt beteende negativa följder.
Det finns flera sätt att beräkna mänsklig påverkan på det globala ekosystemet. Ett sätt kallas ekologiska fotavtryck. De visar den biologiskt produktiva yta, räknat i hektar, som går åt för att försörja en person. Där ingår ytor som vägar och annan infrastruktur. Globalt sett finns i genomsnitt två hektar biologisk produktiv mark per person.Under 1970-talet översteg för första gången det globala ekologiska fotavtrycket den tillgängliga biologiska kapaciteten. Och det fortsätter att öka.

Tankar i hettans tecken

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Vatten, Privatiseringar
Hettan låg tung över Europa denna sommar. Facket fick frågan om det finns regler som förbjuder arbete när det är 30 grader varmt. Folk var lättirriterade, orkade inte röra sig eller tänka klart. Man duschade ofta. Grundvattennivån sjönk, brunnar sinade. Gräs-och skogsbränder härjade. Det varnades för rötmånadens följder. Det var nästan som i tropikerna.
Vattenfrågan har många dimensioner. På många håll privatiseras denna naturresurs och blir för dyr för invånarna. Ett hoppfullt tecken är att EU föreslagit en miljard euro för vattenbistånd till 77 länder i Syd.

Ledare: RÄTTEN TILL INFLYTANDE

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Handel, Handelsavtal, Brasilien, Indien, Sydafrika
Under det kalla kriget bildade fattiga så kallade u-länder gemensamma fora för att tillsammans kämpa för förbättrade villkor. 1961 grundades Den alliansfria rörelsen av länder som varken ville alliera sig med USA/Väst eller Sovjetunionen/Öst. 1964 etablerades ett politiskt samarbetsorgan inom FN:s ram där 77 u-länder gemensamt kunde föra fram för dem viktiga frågor. Idag (2007)har G77-gruppen 130 medlemmar.

Sidor