Sökformulär

Klimat och klimatförändringar

Klimataktivister fick villkorligt

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Resor och resande, Civil olydnad
Två års villkorlig dom och 2 500 kronor i böter var för försök till sabotage. Det blev domen för sex aktivister från aktionsgruppen Klimax som i februari genomförde en aktion mot Skurups flygplats.
Aktivisterna var iklädda isbjörndräkter och syftet var att protestera mot inrikesflyget, som ses som den snabbast växande källan till koldioxidutsläpp.

Att förebygga eller anpassa

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Vatten, Politiska institutioner, Afrika, Jordbruk, Reformer
Den globala uppvärmningen kommer, enligt en rad modellberäkningar, under det närmaste seklet att slå hårdast mot Afrika, i värsta fall kanske med en höjning på 6 grader.
Det stora problemet blir, enligt många forskare, temperaturhöjningens hydrologiska följder.

”Förändringen måste komma inifrån”

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Mocambique, Jordbruk
Domingos Mosquito, avdelningschef på meteorologinstitutet i Maputo, är oroad över vad diagrammen på hans skrivbord pekar på. Det ena har pelare som blir högre och högre medan det andra diagrammet visar lägre och lägre staplar. De senaste 30 åren har medeltemperaturen höjts konstant medan nederbörden minskat lika konstant.

Sipprande katastrof

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Arktis, Indien, Grönland
Det mest skrämmande behöver inte vara det som märks mest. Ingen har missat att cyklonen Gustav har varit på
besök i Karibien, men att det samtidigt pågår en betydligt större väderrelaterad katastrof i nordösta Indien, främst i Bihar, har det inte rapporterats om alls lika mycket. Enligt officiella uppgifter har 90 personer omkommit på grund av översvämningar, men biståndsorganisationen Action Aid talar om minst 2 000 döda och 1,2 miljoner hemlösa.

Klimatarbetet försenat av Wolfowitz

Upphovsperson: upphovsman, okänd
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, USA, Politiker
Den amerikanske regeringen har länge försökt hindra Världsbanken att beräkna effekterna av klimatförändringar vid större amerikanska investeringar i industri och infrastruktur.
Paul Wolfowitz, Världsbankens tidigare president som nyligen tvingades avgå, hjälpte till.
En rapport, beställd av G8-länderna och godkänd av bankens vicepresident, med titeln ”Klimatförändringar, energi och hållbar utveckling” fick skrivas om efter ingripande av Wolfowitz.

Sidor