Sökformulär

Klimat och klimatförändringar

Ingen framtid med finansierad förorening

Upphovsperson: Sharife, Khadija
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Afrika, Varufiering, Miljö och ekologi, Miljöföroreningar
Detta kan vara det största bedrägeriet hittills: att skapa en koldioxidmarknad, med ett potentiellt värde på tre biljoner dollar, som handlar med föroreningar och gör dem lönsamma, trots att detta undergräver jordens möjligheter att bevara ekosystemen.

Medicinska framsteg

Upphovspersoner: Lennartsson, Per-Olov | Lennartsson, Marianne
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Kuba, Hiv/Aids, Vetenskap och forskning, Läkemedel
Kuba är ett föredöme framför allt genom sitt väl utvecklade hälsosystem och den låga HIV-frekvensen. Kuba har på senare tid också utvecklat vaccin mot stafylokocker och kunna visa upp stadigt minskad barnadödlighet. År 2009 var den 4,7 av 1 000 födda. Inom hälsoforskning är Kuba också framstående, och utsågs till säte för det Globala forumet för hälsoforskning med fokus på
klimatförändringars påverkan på hälsan.

Världsledande i klimatfrågor

Upphovsperson: Caprani, Helene
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Klimat och klimatförändringar, Hållbar utveckling, Socialhistoria, Ekonomisk historia, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Miljö och ekologi
Kubanska bönder bevisar att hållbart jordbruk betalar sig. Medan världen bekymrar sig över hur man ska klara sig utan fossila bränslen, visar Kuba vad som är möjligt. När den sovjetiska oljan slutade att rinna till importerade Kuba miljoner cyklar. Energisnåla riskokare och lågenergilampor delades ut. Då varken konstgödsel eller bekämpningsmedel var tillgängliga övergick stora delar av jordbruket till organisk odling.

I morgon är det för sent Fidel Castro i Rio de Janeiro 1992:

Upphovsperson: Castro, Fidel
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Internationell solidaritet, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Kuba
”En betydelsefull biologisk art hotas av utrotning, då alltfler av dess naturliga livsbetingelser i snabb takt håller på att förstöras, nämligen människan. När vi nu vinner insikt om detta hot, är det nästan för sent att avvärja det.” I Río för 20 år sedan underströk Castro att konsumtionssamhällena bär det största ansvaret för den fruktansvärda miljöförstöringen och att ”Lösningen får inte bli att hindra utveckling hos dem som allra mest behöver den. Mindre lyx och mindre slöseri i några få länder skulle ge mindre fattigdom och svält i en stor del av världen. Låt det bli slut på själviskhet, på strävan efter herravälde, på likgiltighet, ansvarslöshet och rökridåer!”

Får Syd pengar till miljövänlig teknik?

Upphovsperson: John Bwakali, David
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Kenya, Politiska avtal, Jordbruk
Att bara tala om hirs fyller inte ladan med hirs. Detta urgamla afrikanska ordspråk understryker den attityd som många afrikaner på gräsrotsnivå intar till den globala diskussionen om klimatförändringar. Medan världen talar om nya former av anpassning lever dessa afrikaner i den anpassning som en ändrat klimat redan gjort nödvändig.

Det ”gröna” vattnet kan säkra skördarna även i torra områden

Upphovsperson: Jönsson-Belyazid, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Miljövård, Vatten, Afrika
Det finns inga vattenhinder för att fördubbla eller till och med tredubbla skördarna i torkdrabbade delar av Afrika. Med hjälp av småskalig vattenhushållning och förbättrad regnvattenhantering skulle bönderna kunna få goda skördar nio av tio år. Käppen i hjulet? Vattenblinda myndigheter.

”Vilken tur att vi har revolutionen!”: Gustav - värsta orkanen i mannaminne

Upphovsperson: Björklund, Eva
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Kuba, Övriga sociala frågor
De döptes till Gustav och Ike och på 12 dar - 30 augusti till 11 september - ödelades stora delar av landet. Gustav, med de högsta vindhastigheterna någonsin uppmätta i en orkan, härjade på Ungdomsön och i Pinar del Rio i väster. Förstörelsen förde tankarna till ett atombombsanfall. Vindhastigheten slog alltså rekord, 340 km/timmen, dvs kategori 5, men att inga dog var Kubas egentliga rekord. På grannöarna, där vindarna var lägre, omkom omkring 120 människor, de flesta i Haiti, och i Louisiana, som nåddes av en betydligt försvagad orkan dog ändå 18 människor. I Kuba skadades 19, men ingen allvarligt. 467.000 hade evakuerats inför orkanen, 77 procent av dem på Ungdomsön (86.000 invånare) och i Pinar del Rio (750.000 invånare). I västliga massmedia märktes Kubas öde inte alls, men från fattiga tredje världen strömmade solidariteten in.

Sidor