Sökformulär

Klimat och klimatförändringar

Massturismens dödsruna

Upphovsperson: Jeswani, Sara
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Klassrelaterade frågor, Resor och resande
Det händer något med en när man passerar sitt lands yttre gränser. Befriad från en välbekant omvärlds dömande blickar andas man lite lättare, vågar göra sådant man normalt inte gör. Det kan vara välbehövligt, nyttigt och bra, det kan leda till möten över gränser och förståelse. Men det kan också vara raka motsatsen.

Så kan Nord jobba för ren energi i Syd

Upphovsperson: Gumede, Wiliam
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Övrig energi, Internationellt bistånd, Imperialism
Klimatförändringarna kommer att slå hårdast i Afrika och utvecklingsländerna,
trots att dessa är minst ansvariga för det som sker. De har dock lika stort ansvar för att bekämpa denna utveckling.
Men dessa länder, som har svårt att förse sina fattiga invånare med billig, för att inte tala om ren, energi använder ”smutsigt bränsle” som till exempel kol och de har svårt att uppnå stark ekonomisk tillväxt baserad på ekonomier med låga koldioxidutsläpp.
Ändå måste de uppnå detta.

Nya aktivisttider

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Storbritannien, Civil olydnad
Hhösten 2008 friades sex aktivister från Greenpeace som gjort en direkt aktion mot Kingsnorths kolkraftverk av en jury. Rebecka Bohlin, en av Arbetarens chefredaktörer anser att domen är sensationell. Hon läser den som grönt ljus från det brittiska rättssystemet att göra fler aktioner för att stoppa klimatförändringarna. Det handlar ju om nödvärn!

Skogar effektiva endast vid ekvatorn

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Kenya, Växter, Uruguay, Sociala forum
Att plantera träd för att bekämpa klimatförändringarna är inget att satsa på: de flesta skogsområden har inte någon större inverkan på den globala temperaturen.
Skogar som ligger längst bort från ekvatorn kan tvärtom öka uppvärmningen.
Det menar forskare från Carnegie Institution of Washington. I en ny studie visar de att utanför ett tunt band runt ekvatorn fångar skogsområden upp mer vämre än vad de hjälper till att bli av med genom att reducera koldioxid.

Förbifarten försenas

Upphovspersoner: Lindquist, Kristina | Eriksson, Jan-Åke (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Blockader, Miljörörelser, Fossila bränslen, Miljöföroreningar
Ett tiotal aktivister hindrade under en halvtimme på måndagen trafiken vid Sergelrondellen i Stockholm. Aktionen genomfördes av Alternativ stad och Klimax för att uppmärksamma den ”bilfria dag”
som firas i ungefär 1 200 städer i ett flertal länder.

Klimatet, framtiden och överlevnaden

Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Ekonomiska kriser, Reformer
Klimatfrågan tas nu på allvar, inte minst sedan det har kommit in pengar i ekvationen. Den brittiska Sternrapporten i höstas fick stort genomslag med sin slutsats att det blir billigare att motverka den globala uppvärmningen redan nu än att försöka åtgärda när skadorna blivit för stora. Gör man ingenting kommer världens BNP att minska med kanske upp till fem procent varje år. Det tog skruv. Plötsligt blev klimatet ”hett”
på flera sätt!

En annan värld - i Malmö: europeiska fack tar strid för klimatet

Upphovspersoner: Jeswani, Sara | Eriksson, Jan-Åke (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Facklig kamp och organisering, Miljörörelser, Sociala forum, Europa
Ovanligt många fackföreningar, besökare från
Östeuropa och tusentals människor på föredrag,
debatter, aktioner och i demonstrationer.
Så kan European Social Forum i Malmö
sammanfattas.
"Jag är jättenöjd. Det viktiga är att komma ihåg det positiva. Till och med Sydsvenskan skrev att sådana här forum kan man inte få
för mycket av," säger Susanne Lund, styrelseledamot i ESF Norden 2008, som uppskattar antalet deltagare till 20 000.

För att klimatrörelsen ska bli stor nog att kunna påverka världens regeringar måste den globala fackföreningsrörelsen ansluta sig. Det menade en rad fackliga företrädare under ESF.

Sidor