Sökformulär

Miljö

Sumak Kawsay - visionen om "det goda livet"

Upphovsperson: Blanco Valer, Carmen
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Konsumtion, Kapitalism och vinstmaximering, Kultur, Kulturell identitet och gemenskap, Ursprungsfolk, Miljö, Latinamerika
De folk som för cirka 40 000 år
sedan befolkade den amerikanska
kontinenten Abya Yala utvecklade
kulturer anpassade till de olika
miljöer där de bodde. De utvecklade
även olika kosmovisioner: livså-
skådningar som förklarar världen
och relationer mellan till exempel
stjärnbilder, berg, vattenkällor,
skogar, djur och människor. Kosmos
betraktades som en helhet och
människan som en del av denna

"Ett utdraget folkmord"

Upphovsperson: Berg, Mats
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Ursprungsfolk, Sverige, Miljö
Skillnaden är liten i Latinamerikas och Sveriges sätt att exploatera både natur och ursprungsbefolkning. Till följd av stigande världsmarknadspriser på minarel och Sveriges unika minerallagstiftning pågår idag ett "mineralrace" som saknar motstycke i svensk historia.

Folkrörelserna satsar på allianser inför Rio +20

Upphovsperson: Lok, Anna
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Sociala rörelser, Naturresurser, Mänskliga rättigheter, Miljö, Jord, Klimat och klimatförändringar
För CloC-Vía Campesina
Centralamerika är det viktigaste
inför rio +20 att lyfta fram de
mänskliga rättigheterna och försvara moder jord. – men vi måste
skapa allianser med rörelser i andra länder för att budskapet ska
höras, säger Ramiro Tellez, 23, som
deltog på ett World Social Forum i
Brasilien i januari, där förberedelserna inför Rio +20 pågick för fullt

Våra politiker bekänner färg

Upphovsperson: Global Rättvisa, nätverk
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Partier, Politiker, Mänskliga rättigheter, Miljö, Klimat och klimatförändringar
Utmaningarna inför framtiden är många och våra
folkvalda är nyckelpersoner för att föra fram Sveriges
röst i internationella forum som Rio +20. men vad
tycker de egentligen? Vi har ställt 21 frågor till våra
riksdagspartier. här är svar på tre av frågorna.
sd svarade aldrig på enkäten.

Grön ekonomi: kapitalismens högsta grad av medvetenhet

Upphovspersoner: León, Osvaldo | Edquist, Kerstin (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Ekonomiska kriser, Kapitalism och vinstmaximering, Ursprungsfolk, Miljö
Finanskrisen – ”som överskuggar alla andra kriser” - lämnar inget större manöverutrymme för att utveckla alternativ inom
ramen för Rio +20, fns konferens om hållbar utveckling. det säger den portugisiske sociologen Boaventura de Sousasantos,
chef för Centret för Sociala Studier vid Universitetet i Coimbra, Portugal.

Justicia global - ¡ahora!

Upphovsperson: Latinamerikagrupperna, (SAL)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Lucha sin fronteras
År: 2011
Ämnesord: Ekonomisk politik, Handel, Handelsavtal, Europa, Sverige, Mänskliga rättigheter, Miljö, Latinamerika
Justicia Global, es una red de unas 40 organizaciones y escuelas populares en Suecia de la
que SAL forma parte. El objetivo de la campaña es visibilizar el tema de la justicia climática
y la justicia global. La red organizó un debate con políticos de varios partidos suecos, para
discutir el comercio exterior de Suecia, así como los Acuerdos de Asociación (AdA) entre
países de América Latina y la Unión Europea.

La comida no es una mercancía ¡es vida!

Upphovsperson: Latinamerikagrupperna, (SAL)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Lucha sin fronteras
År: 2011
Ämnesord: Sociala rörelser, Jordbruk, Livsmedelsförsörjning, Europa, Sverige, Miljö, Miljöföroreningar, Latinamerika
“La comida es más que una mercancía. La comida y cómo ella está producida es algo
fundamental para nuestra vida y nuestra forma de vivir”. Este es el mensaje que los
participantes en la conferencia de la alimentación y la naturaleza en Ramsele quieren
difundir.
Un fin de semana se juntaron pequeños agricultores, silvicultores, activistas solidarios,
técnicos y visitantes de la Vía Campesina Sudamérica para discutir a partir de la pregunta:
“¿Cómo retomar el poder sobre los alimentos y la naturaleza?”

Spelet om Latinamerikas tillgångar

Upphovspersoner: Carlsson, Elisabet | Poppler Carredano, Sara | Jonsson, Evelina (illustration)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Naturresurser, Exploatering av arbete, Multinationella företag, Fattigdom, Europa, Historia, Miljö, Latinamerika
Klassklyftorna i Latinamerika är störst i världen. Fortfarande lever
drygt en tredjedel av latinamerikanerna i fattigdom. Samtidigt är
det en kontinent rik på naturtillgångar och bördig jord. Bönderna
som odlar maten är ironiskt nog de som hungrar mest.

Un viaje en la historia

Upphovsperson: Moberger, Kim
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Lucha sin fronteras
År: 2012
Ämnesord: Miljörörelser, Politiker, Manifestationer, Politiska avtal, Europa, Sverige, Politisk historia, Miljö
En la campaña “No hay un planeta B”, SAL
en conjunto con otras organizaciones ha
levantado críticas hacia la economía verde. La
campaña ha sido un encuentro entre jóvenes
activistas y personas que ya llevan toda una
vida luchando. Aqui algunas de estas personas
nos cuentan los recuerdos que guardan de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano realizada Estocolmo
en 1972 y de la Cumbre de la Tierra 1992 en
Rio de Janeiro.

Sidor