Sökformulär

Minoritetskulturer

”Varje kameravinkel är ett moraliskt ställningstagande”

Upphovspersoner: Hauser, Solveig | Hauser, Solveig (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Bildkonst och film, Minoritetskulturer
Den första filmfestivalen i Sverige för romsk film ägde
rum i Stockholm på biografen Zita andra helgen i oktober.
Initiativtagare och den som sett till att det kunde
bli av, efter att ihärdigt ha sökt finansiering under tretton
år, är Domino Kai, som är själv är finsk-svensk rom.
Han fanns på plats på festivalen, som presenterade fem
filmer från olika länder, samtliga regisserade av romer.

Det muslimska Polen

Upphovspersoner: Nowak, Mattias | Muskala, Johan
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Minoritetskulturer, Polen, Religion
Idag är Polen ett av Europas mest etniskt homogena
länder. Mer än 95 procent av landets befolkning beskriver
sig själva som katoliker med polska som modersmål.
Men landet har under sekler genomsyrats av
nationell och etnisk multikulturalism.
Polens historia är polackernas, litauernas, judarnas,
ukrainarnas, vitryssarnas, tyskarnas, romernas,
slovakernas, lemkernas, kasjubernas, karaimernas och
tatarernas historia. De sistnämnda är en etnisk minoritet
som är föga känd i dagens Polen.

Ett samtal med Henrik Persson och Ola Persson: Fjärde Världen, solidariteten och kunskapen

Upphovsperson: Ikken, Massip Farid
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Föreningsliv, Information, kommunikation och media, Minoritetskulturer, Ursprungsfolk
Massip Farid Ikken är journalist och tillhör berberna, ett ursprungsfolk i Nordafrika. Vilken roll spelar ursprungsfolk i medierna idag? I Sverige sprider tidningen och föreningen Fjärde Världen information om ursprungsfolk och etniska minoriteter.
Ett av målen är att se till att de får en plats i debatten.
Henrik och Ola Persson berättar i hans intervju om vad
Fjärde Världen är och hur de ser på ursprungsfolkens
situation idag.

Sidor