Sökformulär

Minoritetskulturer

Tuaregerna, uranet – och bananteorin om terrorism

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Terrorism, Algeriet, Burkina Faso, Libyen, Niger, Mali, Naturresurser, Minoritetskulturer, Ursprungsfolk
Den brittiska antropologen Jeremy Keenan
har i artiklar och böcker om Sahara
och tuaregfolket på senare år berättat om
Sahelregionen och dess befolkning.
Särskilt efter händelserna den 11 september
2001 har dessa trakter uppmärksammats av
dem som jagar al-Qaida och dess allierade.
Men vad döljer sig bakom ytbilden?

FN och urbefolkningarna: en relation i utveckling

Upphovsperson: Igualikinya, Niskua
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Minoritetskulturer, Folkrätt, Mänskliga rättigheter
Ledare: I maj 2011 samlades representanter för ursprungsbefolkningar från när och fjärran i New York och Förenta Nationernas högkvarter för den tionde sessionen av FNs Permanenta Forum för Urbefolkningsfrågor. och därmed har hela tio år av diskussion pågått angående urbefolkningsfrågor, framförallt
för att förbättra tillämpningen av urbefolkningars
rättigheter i praktiken.

Berberna är motorn i Algeriets demokratirörelse

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Håkansson, Ann-Kristin
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Demonstrationer, Algeriet, Minoritetskulturer
”I Algeriet hotar inbördeskrig när
Bouteflika-regimen fortsätter att
förlita sig enbart på hot och våld för
att hålla nere den upproriska befolkningen”
Det sade Afrika-experten Ulrich
Delius i Göttingen, Tyskland, när
hans organisation, Sällskapet för hotade folk (GFBV) den 13 februari varnade för en ny våg av politiskt våld i
Algeriet.

Sidor