Sökformulär

Naturmediciner

Det handlar om attityder

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström, Charlotte (övers.)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Sjukvård, Hiv/Aids, Naturmediciner
Enligt samstämmiga rapporter har hälsovården blivit en sektor som visar berömvärda framsteg. Samtidigt dignar sjukvården fortfarande under samma hälsoproblem som har funnits i evigheter. I hundratals
år har de flesta afghaner förlitat sig på lokala naturläkare (hakim), jordemödrar, örtmedicinare, kotknackare och barberare som gör omskärelser och åderlåtningar, drar ut tänder och utför andra behandlingar.

Ändra spelreglerna!

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: USA, Upphovsrätt och patent, Sydafrika, Naturmediciner, Jordbruk
År 1994 registrerade ett sydafrikanskt företag "rooibos" som ett varumärke i USA, trots att teet enbart växer i de sydafrikanska Cedarbergen, trots att khoisanfolket har använt den finbladiga örten som en medicinalväxt i tusentals år och trots att rooibos skyddas som ett nationellt arv i Sydafrika.

Aids kan vara en lönsam affär

Upphovsperson: Strand, Cecilia
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Naturreligioner, Namibia, Hiv/Aids, Genus och jämställdhet, Naturmediciner
"Du ser att det går bra för dem när de kör runt i sina nya, dyra bilar."
Brenda Mokandi på hiv-testningskliniken New Start i Katima Mulilo talar inte om börshajar eller egna företagare.
Istället refererar hon till en grupp, som precis som begravningsföretagen, upplever en ökad efterfrågan på sina tjänster i aidsepidemins kölvatten. Hon talar om traditionella helare.

Traditionell kunskap erkänns

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Naturreligioner, Hiv/Aids, Sydafrika, Naturmediciner
I Sydafrika har parlamentet beslutat erkänna sangomas och inyangas, de traditionella läkarna och örtspecialisterna.
Det rör sig om cirka 200 000 personer som tillåts samarbeta med sjukvården på villkor att de registrerar sig och skaffar sig en licens.
- Den traditionella medicinen kom i vanrykte under kolonialtiden, menar hälsovårdsminister Manto Tshabala-Msimang, men dess kunskap om örter och medicinalväxter lade grunden till dagens läkemedelsindustri.