Sökformulär

Politiska val

En president för folket

Upphovsperson: Svensson H, Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Nicaragua, Politiska val, Arbetslöshet
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel) María Antonieta Barrera, 24 år och städerska från Managua, kommer att rösta för första gången i november 2006. Det tog henne tre år för att få ut sitt ID-kort som man behöver ha för att rösta. María som inte har varit särskilt intresserad av politik tidigare säger:
"Jag litar inte på någon politiker. De bara lovar och lovar. Titta på Alemán och Bolaños.
Alla är korrupta."

Kan vi hoppas på Bildt?

Upphovsperson: Gahrton, Per
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Sverige, Politiska val, Palestina
Ett av de vildaste jubelropen efter den borgerliga valsegern i Sverige, kom från Israel. Göteborgsposten rapporterade (22/9-06): Svenskt maktskifte glädjer Israel - hoppas på en annan hållning i Mellanösternkonflikten. Artikeln byggde på uppgifter i Jerusalem Post, som påstår att ”det fanns några i det israeliska regeringskansliet som glädjedansade” på grund av det svenska valresultatet.

Bara 6 300 palestinier tilläts rösta i Jerusalem

Upphovsperson: Wester, Anna
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Palestina, Politiska val, Israel
In i det sista var det oklart huruvida Israel skulle låta palestinierna i Östra Jerusalem delta i valet eller inte, vilket var en förutsättning för att den palestinska presidenten Mahmud Abbas skulle ge klartecken för att valet verkligen skulle äga rum den 20 januari. Under valkampanjens första dag gick den israeliska militären till angrepp mot flera partiers kandidater när de vecklade ut sina banderoller för att valtala till palestinier i Östra Jerusalem.

"Israel kränker den palestinska civilbefolkningens mänskliga rättigheter, och internationell humanitär rätt, så ofta att det snarare är regel än undantag.”

Upphovsperson: Johanson, Helena
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2007
Ämnesord: Ockupationer, Våld och konflikter, Palestina, Politiska val, Israel
Varje gång jag besökt Västbanken och Gaza de senaste åren har situationen varit värre än förut. Varje gång blir det svårare att finna positiva tecken, något som pekar åt rätt håll. Mina palestinska vänner brukar, när jag frågar dem hur det är, skratta lite generat och säga: – Vad ska vi säga? Vi lever i alla fall.

Nya Nationalförsamlingen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Politiska institutioner, Politiska val
43 procent kvinnor, 3:e plats i världen Kvinnornas andel i nationalförsamlingen har ökat sakta men säkert och kom nu upp i 43 procent, från 36 procent 2003. I länsförsamlingarna är deras andel 42 procent. Valet den 20 januari gällde 614 ledamöter till Nationalförsamlingen, 1.201 till de 14 länsförsamlingarna. Förhärskande media och politiker i USA och Europa avfärdar ju valen som odemokratiska efter-som de inte avser partier utan personer. Men visst intresse brukar ändå ägnas de siffror som kan tolkas som uttryck för avståndstagande från det politiska systemet, dvs andel röstberättigade som avstår, som röstar blankt eller som felmarkerar på röstsedeln så att den blir ogiltig.

Stöd det demokratiska Palestina!

Upphovsperson: Gahrton, Per
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Politiska institutioner, Palestina, Politiska val, Internationellt bistånd
Det är ont om demokratier i Mellanöstern. Israel är inte en av dem, eftersom en ockupationsmakt som diskriminerar på grund av etnisk och religiöst tillhörighet inte kan definieras som demokrati. Palestina, däremot, är det närmaste man kan komma en arabisk demokrati, särskilt efter valet till den lagstiftande församlingen den 25 januari 2006. Dock inte perfekt, eftersom Palestina inte är en suverän stat, utan består av dels en skingrad, landsflyktig befolkning, dels ett av Israel ockuperat område.

Revolutionen 25 år: vad finns kvar?

Upphovsperson: Svensson H., Berit (text och foto)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2004
Ämnesord: Partier, Nicaragua, Politisk historia, Politiska val
För att kunna göra någon typ av ”balansräkning” över vad den sandinistiska folkliga revolutionen innebar – och om denna, 15 år efter FSLNs första valförlust, lämnat kvar några märkbara framsteg för befolkningen i landet – intervjuade NfN en rad personer i Nicaragua, samtliga med ett förflutet inom FSLN. Vissa har fortfarande en tydlig koppling till partiet, andra är ”sandinister i själen” men distanserar sig från partiapparaten.

Sidor