Sökformulär

Politiska val

Samlingsregering i landet där allt kan hända

Upphovsperson: Kellecioglu, Deniz
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Partier, Zimbabwe, Politiska institutioner, Politiska val, Politiker
Presidenten fortsätter som president och oppositionsledaren är nu premiärminister i den nya samlingsregeringen i Zimbabwe. Denna skakiga lösning, som ingen av parterna är nöjd med, har föregåtts av ett års smutsigt, politisk spel där en rad förslag, förhoppningar och farhågor har ventilerats.

Människorättsproblem i Indonesien

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén | Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Rättstillämpning och rättssäkerhet, Demokrati, Indonesien, Politiska val, Mänskliga rättigheter, Övrigt religion
Enligt både inhemska och utländska valobservatörer uppfyllde förra årets allmänna val i Indonesien demokratiska regler. Det var det första direkta valet till landets högsta ämbeten - president- och vice-presidentposterna. Man har också stora förhoppningar om att den nya regeringen skall kunna reformera det tunga sociala, politiska och ekonomiska arvet från de militära härskarna. Kort sagt är det reformer för bättre levnadsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter.

Politiken på Timor rör på sig

Upphovsperson: Hedström, Lotta
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén | Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Partier, Demokrati, Östtimor, Politiska val, Internationellt bistånd, Politiker
Exakt på dagen ett år, den 19 oktober, efter förra besöket landar fem aktiva eller före detta svenska riksdagsledamöter igen i Dili. Vi skulle köra del två av vårt utbytesprogram med det 88 personer starka östtimoresiska parlamentet. I fjol gällde det hur man skapar en fungerande statsbudget med stark inblandning av de folkvalda. I år är temat valproceduren och valkampanjande.

Nationalförsamlingen - intervju med Maria Josefa Ruíz i miljöutskottet: miljöresan 2008

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Miljö, Politiska institutioner, Politiska val, Styrelseskick
Intervjun handlar både om valsystemet, hur folk nomineras till nationalförsamlingen och hur valet går till, och om miljöpolitiken och miljöutskottets arbete. De allra flesta parlamentarikerna är fritidspolitiker och behåller sina jobb i hemlänen samtidigt som de alla är fördelade på de olika utskotten. Den ledamot i varje utskott som väljs till ordförande blir heltidspoliker och samordnar arbetet tillsammans med parlamentets talman och vice som också arbetar heltid.
Hållbar utveckling är ett övergripande mål, inskrivet i grundlagen sedan 1992 (Riomötets riktlinjer). Inget projekt eller investering kan göras utan miljöprövning. Det gäller alla ministerier, institutioner, företag och organisationer.

Sidor