Sökformulär

Politiska val

”... hellre ett dåligt val än inget val alls..."

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Politiska val
"Valet är mycket viktigt politiskt, socialt och ekonomiskt. I dag uppfattar få afghaner den sittande presidenten och hans interimsregering som sin egen", säger Farooq Wardak, chef för den afghanska valövervak-ningsorganisationen i Kabul.
Trots att man nu bara väljer att genomföra ett presidentval (parlamentsvalet är skjutet på framtiden) tror Wardak att valet kommer att föra med sig positiva konsekvenser för det afghanska folket.

Viktigt att afghanerna får delta i beslutsfattandet

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Politiska val
Än en gång har afghanerna agerat modigt för att bevara sin nations integritet. Det höga valdeltagandet trots hoten om utbredda våldshandlingar visar vilken stark längtan efter fred det finns i landet.
Inför det här numret hade jag tänkt att läsarna kunde vara intresserade av att höra vad afghanerna känner inför framtiden. Här följer därför en blandning av åsikter som hämtats ur samtal med många olika vänner, både unga och gamla, från affärsinnehavare, chaufförer och studenter till framstående aktörer på den politiska arenan.

Överraskande att det gick som det gick ...!

Upphovspersoner: Osman, Akram | Osman (övers), Maiwand
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Politiska val
Valet av statschef i Afghanistan var överraskande och häpnadsväckande för både fiender och vänner, försvarare och motståndare.
Trots de problem som hotade valets legitimitet och skapade osäkerhet omkring dess praktiska genomförande välkomnades det och godtogs av majoriteten av befolkningen.
Därigenom visade folket vaksamheten av sitt samvete.

Inför presidentvalet

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Östtimor, Politiska val
Den mångårige, legendariske och karismatiske ledaren för östtimoresernas väpnade motstånd mot den indonesiska ockupationen, Xanana Gusmão, har fullföljt det självständiga Östtimors första presidentperiod. Den 9 april och 9 maj 2007 går östtimoreserna till val för att välja nästa president.

En chans till demokrati?

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Våld och konflikter, Politiska val
Än en gång har det varit val i Afghanistan. Än en gång misslyckades oppositionen med att genomföra attentat som kunde störa röstprocessen. Det rekordstora antalet Nato- och koalitionsstyrkor i landet, i kombination med den afghanska armén och polisen, var säkerligen en avskräckande faktor. De oroligheter som har blossat upp med förnyad styrka efter valet och drabbat regeringstrogna andliga ledare, hjälparbetare, poliser, soldater och säkerhetsvakter, är emellertid synnerligen oroande.

Afghanistan samlar sina krafter på nytt

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Politiska val
Den afghanska nationen står inför en landsomfattande valrörelse för andra gången på mindre
än ett år. Presidentvalet i oktober förra året gick förvånansvärt smärtfritt. Rekordmånga registrerade väljare deltog (70 procent eller över 8 miljoner väljare) och 55 procent av dem röstade på president Hamid Karzai i ett startfält på 18 kandidater. Sedan lutade nationen sig tillbaka, med höga förväntningar, och väntade.
När landet den här gången samlar krafterna, för att välja ett parlament och ett antal provinsförsamlingar, är det i en atmosfär av icke infriade förväntningar.

Sidor