Sökformulär

Politiska val

”Ett stort steg framåt”

Upphovspersoner: Gall, Carlotta | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Politiska val
Under sommaren som gått har Afghanistan förberett sig på
det historiska val som ska utse ett nytt parlament. Unga män har klistrat affischer på alla tänkbara ytor; kandidater och lokala ledargestalter har samlat sina anhängare i hemmen och på arbetsplatserna för att lägga upp strategi och värva röster. Den officiella valrörelsen inleddes en månad före valet, och kandidaterna har övat sig i konsten att hålla tal för att kunna utnyttja sina kostnadsfria tvåminutersinslag i Afghanistans statliga tv och radio.

Ett led i en demokratiprocess

Upphovsperson: Hjelm-Wallén, Lena
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Politiska val
Förändrade samhällssystem har vi världen runt sett mycket av under senare tid. En lärdom är att människor vill ha demokrati om de får möjligheten. Samtidigt har historien lärt oss att det tar tid att bygga demokrati. En insikt som är svår att hantera när alla kräver snabba förändringar.

En kritisk röst mot oktobervalet: tidpunkten för presidentvalet innebär stora säkerhetsrisker

Upphovsperson: Brieger, Natasha
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Politiska val
Andrew Wilder har länge höjt en kritisk röst mot det kommande valet i Afghanistan, och har liksom många andra förespråkat en senareläggning av både president- och parlamentsval. När ett presidentval nu står för dörren vill han helst framföra konstruktiva synpunkter på processen.

Om val och valresultat

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Politiska val, Afrika
Det är lätt att misströsta om Afrika när man läser tidningarna. Det mesta är dåliga nyheter. Positiva nyheter slås inte upp stort, de blir knappt ens notiser. Men det finns framsteg värda att notera.
I Afrika idag pågår färre väpnade konflikter än för bara sex år sedan.
Handeln inom Afrika har ökat och ekonomin har förbättrats,
enligt IMF, som för i år förutspår en femprocentig tillväxt för 26 länder på kontinenten. Fem av världens tio snabbast växande ekonomier finns i Afrika.

"Försvagat Zanu vinner valet"

Upphovsperson: Wennström, Per-Åke
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Partier, Zimbabwe, Politiska val, Politiska taktiker och strategier, Politiker
Ett för regeringspartiet Zanu PF och oppositionspartiet Movement for Democratic Change, MDC, kritiskt parlamentsval äger rum i mars nästa år. För båda partierna kan valet handla om att vinna eller försvinna. Också för president Robert Mugabes framtida öde är valet betydelsefullt.

Sidor