Sökformulär

Statlig repression

Ledare

Upphovsperson: Engström, Per
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Minoritetskulturer, Kina, Statlig repression
Under det senaste halvåret (2008) har intresset för Kina ökat lavinartat i Sverige och världen. Det är verkligen Kinas år i år, det kan inte ha undgått någon. I det här numret av Fjärde Världen försöker vi bredda bilden av ”mittens rike”
genom att rikta strålkastarna mot några av Kinas många minoritetsfolk.
Dagens Kina är ett enormt multietniskt land där hela 64 procent av landet utgörs av minoritetsfolksområden. Dessa områden, och folken som bor där, får som bekant inte alls den uppmärksamhet som de förtjänar, med ett enda undantag: Tibet.
Problematiken på ”världens tak” har dominerat media de senaste månaderna,
och ropen om bojkott av OS har tilltagit i styrka. Det tibetanska folket förtjänar all uppmärksamhet det kan få, men Kina består av ytterliggare 54 erkända minoritetsfolksgrupper,
samt många fler som förgäves väntar på ett erkännande.

Ockuperat område

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2007
Ämnesord: Föreningsrätt, Marocko, Västsahara, Yttrandefrihet, Mänskliga rättigheter, Statlig repression
"Alla försök till demonstrationer stoppas brutalt. Hundratals västsaharier har misshandlats av marockansk polis. Aktivister har fått sina hem sönderslagna. Politiska fångar torteras. Skolor förvandlas till polisstationer, där barn förhörs. En del aktivister har forslats 50 km ut i öknen och dumpats där efter att först har misshandlats grovt av säkerhetstjänsten",
berättade Aminatou Haidar på besök i Oslo den 8 mars 2007. Hon var inbjuden av Amnesty International och Raftostiftelsen.

Vad beslutar FN i oktober?

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2007
Ämnesord: Marocko, Västsahara, Politiska institutioner, Folkomröstningar, Statlig repression
Den 30 oktober 2007 tar FN:s säkerhetsråd ett nytt beslut i Västsaharafrågan.
De senaste 16 åren har FN-mandatet rutinmässigt förlängts utan påtryckningar på Marocko, som fram till 2004 saboterade den beslutade folkomröstningen om självständighet för Västsahara.
De senaste tre åren har Marocko i stället öppet förklarat att man inte tänker acceptera ett fritt Västsahara, det vill säga man går emot folkrätten och ett stort antal resolutioner i FN.
Dessutom har Marocko framfört ett nytt alternativ till lösning av konflikten; delvis autonomi för västsaharierna.

Sidor