Sökformulär

Ny skrift om Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
Nummer: 39
År: 2008
ISSN: 1402-2559
Språk: sv
Relation: http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm
Ämnesord: Östtimor, Politisk historia, Litteratur, Information, kommunikation och media
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: merdeka39aart05.pdf (9.58 KB)
Henri Myrttinen, som doktorerar på en avhandling om maskulinitet och våld i Östtimor som han regelbundet besökt sedan 1999, publicerade 2007 skriften Up in Smoke: Impoverishment and Instability in Post-
Independence Timor Leste (26 sidor). Skriften är utgiven vid Service Centre for Development Cooperation som stöds av finska UD. Den innehåller först kortfattade uppgifter om Östtimor och landets historia varefter den går igenom den politiska krisen 2006,
socio-ekonomiska förhållanden, säkerhetsfrågor, kulturella förhållanden samt det utländska biståndet. Det finns även en förkortningslista och litteraturlista med publikationer huvudsakligen utgivna 2005-2007.