Sökformulär

Ohelig allians stoppade FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter

Upphovsperson: Ericsson, Rolf
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
Nummer: 2007:01
År: 2007
Sidnummer: 8-9
ISSN: ISSN 0282-258
Språk: sv
Relation: http://www.f4world.org/tidning.asp
Ämnesord: Australien, Deklarationer, fördrag och konventioner, Ursprungsfolk, Politiska institutioner, USA, Namibia, Övrigt juridik, Egypten
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: ohelig_allians_07_01.pdf (233.52 KB)
Antagandet av FN-deklarationen om urfolks rättigheter gick om intet i november 2006. En ohelig allians av för det första afrikanska länder (med Namibia i ledningen), för det andra anglosaxiska länder (Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA) med urbefolkningar och för det tredje länder (bland annat Egypten) som vill försvaga det nybildade FN-rådet för mänskliga rättigheter, samverkade alla för att åsidosätta urfolkens rättigheter.